Comunicat de presă

Comunicat de presă

În perioada 1- 8 septembrie 2014, în municipiul Roşiorii de Vede se va desfăşura Bâlciul anual, amplasat în perimetrul tradiţional din incinta Târgului săptămânal situat în zona estică a localităţii.
Pentru ocuparea terenului din incinta Târgului săptămânal pe timpul desfăşurării Bâlciului anual, conform HCL nr. 1/13.01.2014, se percep următoarele tarife:
         - 2,4 lei metrul pătrat (mp)/zi pentru suprafeţe de până la 10 mp;

         - 1,2 lei metrul pătrat (mp)/zi pentru suprafeţe de 10 mp la 100 mp;

         - 1 leu metrul pătrat (mp)/zi pentru suprafeţe ce depăşesc 100 mp.

         Pentru agenţii economici ambulanţi taxa se poate încasa pe bilet cu valoare nominală.Persoanele interesate vor depune la Registratura Primăriei următoarele acte:

         - cererea în care se va preciza activitatea pe care o vor desfăşura şi suprafaţa pe care doresc să o ocupe;
- certificat de înmatriculare;

         - statutul societăţii comerciale sau autorizaţia eliberată în baza legii;

         - certificat fiscal eliberat de către Direcţia de Impozite şi Taxe a Primăriei din care să reiasă că nu au debite;
- documente de înregistrare sanitar veterinare;

         - aviz de funcţionare temporară emis de CSVSA pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică;
- autorizaţie de funcţionare eliberată de ISCIR Bucureşti pentru agenţii economici care deţin echipamente şi instalaţii specifice parcurilor de distracţii.

         Suprafeţele de teren solicitate în incinta Târgului săptămânal pe timpul desfăşurării Bâlciului anual vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor începând de sâmbătă, 30 august 2014, ora 10.00.


Download PDF

 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers