5. Hotarari 2016
HCL nr. 106 din 22. 12. 2016 privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 107 din 22. 12. 2016 privind dezmembrarea imobilului situat in str Dunarii nr 157
HCL nr. 108 din 22. 12. 2016 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere in cursul anului 2017 pt chiriasii locuintelor ANL
HCL nr. 109 din 22. 12. 2016 privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr 2262
HCL nr. 110 din 22. 12. 2016 privind vanzarea unor terenuri apartinand domeniului privat
HCL nr. 111 din 22. 12. 2016 privind vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri apartinan domeniului privat
HCL nr. 112 din 22. 12. 2016 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1,4 mp
HCL nr. 113 din 22. 12. 2016 privind supraimpozitarea cladirilor si terenurilor neingrijite pe raza municipiului
HCL nr.68 din 26. 05. 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
HCL nr 87 privind mentinerea nivelului chiriei si redeventei datorate pentru serviciile, terenurile si spatiile din domeniul public si privat
HCL nr 88 privind inchirierea pnn licitatie publica a unui teren de 2 mp, situat in str. Marasesti, intersectia cu str. Cap. Ghencea pt amplasarea unui panou publicitar
HCL nr 89 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017
HCL nr 90 privind aprobarea privind modificarea HCL nr, 19 din 28.01.2016 referitoare la aprobarea structurii organizatorice
HCL nr 91 privind vanzarea unui teren in suprafaja de 64 mp, aparfinand domeniului privat al municipiului Rosiorii de Vede, situat in str. Republicii, nr. 40
HCL nr 92 privind declararea unui imobil, situat in str. Oltului nr. 35, ca apartinand domeniului privat al Municipiului
HCL nr 93 privind modificarea si completarea HCL nr. 8 din 31.01.2012 referitoare la declararea imobilului, situat in strada Marasesti nr. 58, ca apartinand domeniului privat al municipiului Rosiorii de Vedei
HCL nr 94 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere a bunurilor imobile proprietatea municipiului Rosiorii de Vede care inceteaza la data de 31.12.2016
HCL nr 95 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Regenerare urbana a spatiilor degradate situate intre blocurile de locuinte, faza SF aferenta proiectului Verde in cartierele din Rosiorii de Vede
HCL nr 96 pivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de racordare la retelele de utilitati si sistematizare Locuinte pentru tineret destinate inchirierii, str. Aleea Parc Nord fn
HCL nr 97 privind aprobarea caietului de sarcini privind activitatea de deratizare, dezinsectie, si dezinfectie in Municipiul Rosiorii de Vede.
HCL nr 99 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 26 din 2015 referitoare la aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Mun Rosiorii de Vede, SC Urbis Servconstruct si Asoc HULDA
HCL nr 100 privind stabilirea destinatiei, ca locuinta sociala, a suprafefei de 70,32 mp din imobilul situat in str. Vadu Vezii fn din Municipiul Rosiorii de Vede
HCL nr 101 privind aprobarea modificarii contractului de concesiune nr. 73 din 2003 incheiat de Municipiul Rosiori de Vede, in calitate de concedent cu S.C. ARIEL PRODCOM SRL
HCL nr 103 privind inlocuirea reprezentantului Municipiului Rosiorii de Vede in Adunarea Generala a Asociatilor la SC APA SERV SA si acordarea unui mandat special acestuia
HCL nr 104 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiiorii de Vede pe anul 2016
HCL nr 105 privind participarea ca parteneri in proiectul INOV@EDU Model inovativ de promovare a educatiei incluzive in judetul Teleorman
HCL nr 98 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede.
HCL nr 102 privind modiricarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 63 din 28.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant
HCL nr 86 din 11 11 2016 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 226 din 28.11.2013
HCL nr 85 din 11 11 2016 privind revocarea Hotararii Consiliulni Local nr. 46 din 02.09.2016
HCL nr 84 din 11 11 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii la Centrul Scolar de Educatie Incluziva Rosiorii de Vede
HCL nr 83 din 11 11 2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiorii de Vede pe anul 2016
HCL nr 82 din 11 11 2016 privind aprobarea cofinantarii si parteneriatului pentru depunerea spre finantare a proiectului „Strategia de dezvoltare locala a zonelor marginalizate din municipiului Rosiorii de Vede”
HCL nr 65 din 13. 10. 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E-Municipiul Rosiorii de Vede str. Mihai Bravu, nr.l, 1 A, 3.
HCL nr 78 din 27. 10. 2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisiile de evaluare si asigurarea calitatii in unit de invatamant
HCL nr 79 din 27. 10. 2016 privind modificarea si completarea HCL nr.3925.08.2016 referitoare la utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafata de 74,5 mp
HCL nr 80 din 27. 10. 2016 privind modificarea si completarea HCL nr.4025.08.2016 referitoare la utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafata de 60,55 mp
HCL nr 81 din 27. 10. 2016 privind modificarea si completarea HCL nr.4502,09.2016 referitoare la declararea unor bunuri imobile ca apartinand domeniului privat al municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 56 din 28 09 2016 privind modificarea HCL nr. 192016 referitoare la aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr 67 din 13. 10. 2016 privind aprobarea initierii proiectului cu finantare nerambursabila „Strategia de Dezvoltare Locala a zonelor marginalizate din municipiul Rosiorii de Vede
HCL nr 68 din 27. 10. 2016 privind aprob. cofinantarii si participarii ca partener in proiectul „DARE - Young people development to adapt the reality of employment INDRAZNESTE - Dezvoltarea tinerilor pentru a se adapta realitatii de pe piata muncii
HCL nr 69 din 27. 10. 2016 privind scutirea dnei Vasilescu Cornelia de la plata chiriei
HCL nr 70 din 27. 10. 2016 privind stabilirea chiriilor pentru anul 2017 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii
HCL nr 71 din 27. 10. 2016 privind declararea unui teren in suprafata de 204 mp
HCL nr 72 din 27. 10. 2016 privind modificarea Cap. Ill din H.C.L. nr. 222 din 28 noiembrie 2013.
HCL nr 73 din 27. 10. 2016 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Gradinita nr. 1 si SPASAT
HCL nr 74 din 27. 10. 2016 privind modificarea si completarea anexei nr. 1.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport gratuit prin curse regulate speciale al elevilor
HCL nr 75 din 27. 10. 2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare
HCL nr 76 din 27. 10. 2016 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor fmantate integral sau partial din venituri proprii si bugetului imprumuturilor interne
HCL nr 77 din 27. 10. 2016 privind rectificarea bugetului
HCL nr 66 din 13. 10. 2016 privind aprobarea Strategiei Locale privind dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului cle salubrizare din numicipiul Rosiorii de Vede pentru perioada 2016-2026.
HCL nr 48 din 28 09 2016 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct
HCL nr 49 din 28 09 2016 – privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 20 mp
HCL nr 50 din 28 09 2016 –privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 236501.08.2001
HCL nr 51 din 28 09 2016 – privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiorii de Vede pe anul 2016
HCL nr 52 din 28 09 2016 – privind completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare
HCL nr 53 din 28 09 2016 – privind actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea copiilor la Cresa Municipala - serviciu social prestat de Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara
HCL nr 54 din 28 09 2016 – privind aprobarea costului mediu lunar de Tntretinere pentru copii ce frecventeaza Cresa Municipala Rosiorii de Vede Tn anul scolar 2016-2017
HCL nr 55 din 28 09 2016 – privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr 56 din 28 09 2016 – privind modificarea HCL nr 19 din 2016 referitoare la aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului
HCL nr 57 din 28 09 2016 – privind aprobarea aderarii Municipiului Rosiorii de Vede la Conventia Primarilor pentru Energie si Clima
HCL nr 58 din 28 09 2016 – privind utilizarea de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafata de 0,10 mp
HCL nr 59 din 28 09 2016 - privind utilizarea de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafata de 120 mp
HCL nr 60 din 28 09 2016 – privind aprobarea prelungirii inchirierii pina la 30 09 2017, recalcularii chiriei si stabilirii penalitatilor de intarziere
HCL nr 61 din 28 09 2016 – privind probarea utilizarii cu titlu gratuit, de teren din domeniul public al municipiului Rosiorii de Vede, in cadrul proiectului Ro-NET
HCL nr 62 din 28 09 2016 – privind modificarea si completarea anexei la HCL nr 42 din 02 09 2016 prin care a fost modificata reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar
HCL nr 63 din 28 09 2016 – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr 64 din 30 09 2016 -Rectificarea bugetului local si bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016
HCL nr. 42 din 02. 09. 2016
HCL nr. 43 din 02. 09. 2016
HCL nr. 44 din 02. 09. 2016
HCL nr. 45 din 02. 09. 2016
HCL nr. 46 din 02. 09. 2016
HCL nr. 47 din 02. 09. 2016
HCL nr 41 din 25 08 2016 - Actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea copiilor aflati in situatie de risc de separare de familie in Centrul de Zi
HCL nr 40 din 25 08 2016 - Utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafat de 60, 55 mp
HCL nr 39 din 25 08 2016 -Utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafata de 74,5 mp
HCL nr 38 din 25 08 2016 -Utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafata de 5,50 mp
HCL nr 37 din 25 08 2016 - Rectificarea bugetului local pe anul 2016
HCL nr 36 din 25 08 2016 -Modificarea HCL nr 26 din 05.02.2016 ref. la aprobarea Regulamentului pentru autorizarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
HCL nr 35 din 25 08 2016 - Cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2419 din 20.10.2003
HCL nr 34 din 25 08 2016 - Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia de atestare a administratorilor asociatiilor de proprietari
HCL nr 33 din 25 08 2016 -Aprobarea documentatiei tehnice Reabilitare acoperis la corp A aferent Colegiul National Anastasescu
HCL nr 32 din 25 08 2016 -Aprobarea documentatiei pentru obiectivul Modemizare si consolidare Centrul Cultural Multifunctional Alexandru Popescu Tair
HCL nr 31din 25 08 2016 - Validarea mandatului de consilier local al domnului Ivancu Stelian si completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local
HCL nr 30 din 25 08 2016 - Constatarea incetarii de drept a mandaltului de consilier local al domnului Savescu Laurencin Marian si declararea locului vacant
HCL nr 7 din 28 07 2016 - Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Stancu Minel - Nelu si declararea locului vacant.
HCL nr 8 din 28 07 2016 - Validarea mandatului de consilier local al domnului Racu Viorel si completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local.
HCL nr 9 din 28 07 2016 - Inlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rosiorii de Vede in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara TELEORMANUL si a supleantului acestuia
HCL nr 10 din 28 07 2016 - Modificarea HCL nr. 76 din 26.05.2016 referitoare la aprobarea recalcularii chiriei si stabilirii penalitatilor de intarziere pentru contractele de inchiriere ce au ca obiect, locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
HCL nr 11 din 28 07 2016 - Atestarea persoanelor fizice ca administratori de imobile la asociatiile de proprietari
HCL nr 12 din 28 07 2016 - Aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetului imprumuturilor interne
HCL nr 13 din 28 07 2016 - Actualizarea comisiei locale pentru reglementarea situatiei juridlce a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
HCL nr 14 din 28 07 2016 - Proiectul de hotarare privind mentinerea nivelului chiriei si redeventei datorate pentru serviciile, terenurile si spatiile din domeniul public si privat al municipiului, atribuite de administrafia locala persoanelor
HCL nr 15 din 28 07 2016 - Cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2248 din 01.01.2001
HCL nr 16 din 28 07 2016 - Cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2424 din 11.12.2003
HCL nr 17 din 28 07 2016 - Modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Rosiorii de Vede .
HCL nr 18 din 28 07 2016 - Aprobarea unui raport de evaluare
HCL nr 19 din 28 07 2016 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr 20 din 28 07 2016 - Stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local al municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr 21 din 28 07b 2016 - Rectificarea bugetului local si bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016
HCL nr 22 din 28 07 2016 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social cu cazare Caminul de batrani Sf. Teodor
HCL nr 23 din 28 07 2016 - Aprobarea Regulamentului de organizare i functionare a serviciului social cu cazare Adapostul de noapte
HCL nr 24 din 28 07 2016 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi Centrul de Zi
HCL nr 25 din 28 07 2016 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi Cantina de ajutor social
HCL nr 26 din 28 07 2016 - Modificarea HCL nr. 19 din 2016 referitoare la aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rosiorii de Vede si structurilo
HCL nr 27 din 28 07 2016 - Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rosiorii de Vede in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara TELEORMANUL
HCL nr 28 din 28 07 2016 - Completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitafie publica a locurilor de parcare pentru folosinja in parcarile de domiciliu din cadrul asociatiilor
HCL nr 29 din 28 07 2016 - Inchiderea circulatiei auto pe strada 1917 din Municipiul Rosiorii de Vede.
HCL nr. 50 din 28 aprilie 2016 - Stabilirea taxei pentru comunicarea datelor privind ...
Dispozitia nr. 28 din 22 01 2016 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara de lucru de lucru in ziua de 28.01.2016, orele 15 00
Dispozitia nr. 58 din 04 02 2016 Convocarea Consiliului Local in sedinta de indata in ziua de 05.02.20.16, orele 13
Dispozitia nr. 93 din 19 02 2016 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara de lucru de lucru in ziua de 25.02.2016, orele 15 00
HCL 1 din 28.01.2016 Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Rosiorii de Vede, pentru anul scolar 2016-2017
HCL 2 din 28.01.2016 Cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2086 din 01.01.2001
HCL 4 din 28.01.2016 Cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2294 din 01.01.2001
HCL 6 din 28.01.2016 Prelungirii contractelor de inchiriere care expira in cursul anului 2016 pentru chiriasii locuintelor ANL si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit virsta de 35 ani
HCL 7 din 28.01.2016 Prelungirea contractelor de inchiriere a locuintelor din casele nationalizate care expira pana la 31 decembrie 2016
HCL 8 din 28.01.2016 Modificarea HCL nr.63 din 28.03.2013 referitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia de atestare a administratorilor asociatiilor de proprietari si in comisia de solutionare a contestatiilor
HCL 9 din 28.01.2016 Vanzarea unui teren in suprafaja de 108 mp, aparjinand domeniului privat al municipiului Rosiorii de Vede, situat in str. N. Balcescu, nr. 10
HCL 10 din 28.01.2016 Cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 587 din 15.11.2000
HCL 11 din 28.01.2016 Aprobarea conturilor de executie ale bugetelor de venituri si cheltuieli intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul IV al anului 2015
HCL 13 din 28.01.2016 pentru acceptarea donatiei bunurilor apartinand „Radio Impact Rosiori de Vede 94,40” si pentry aprobarea preluarii licentei audiovizuale cu acoperire locala a acestui post de radio de la titular
HCL 14 din 28.01.2016 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede
HCL 15 din 28.01.2016 probarea Planului anual de actiuni -iucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce trebuie prestate de catre beneficiarii de ajutor social.
HCL 16 din 28.01.2016 aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a bugetului imprumuturilor interne pe anul 2016
HCL 17 din 28.01.2016 Modalitati de acordare facilitati pentru medici care isi desf. activ in cadrul Spitalului Caritas
HCL 18 din 28.01.2016 facilitati transport public pentru anul 2016
HCL 19 DIN 28.01.2016 aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rosiorii de Vede si structurilor subordonate consiliului local precum si a ROF
HCL 20 din 28 01 2016 Schimbare denumire Gradinita nr 3
HCL 21 din 05.02.2016 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei, pentru obiectivul de investitii „Modemizare str. Stelian Popescu” municipiul Rosiorii de Vede.
HCL 22 din 05.02.2016 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei, pentru obiectivul de investitii „Modemizare str. Carpati” municipiul Rosiorii de Vede.
HCL 23 din 05.02.2016 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei, pentru obiectivul de investitii „Modemizare str. Republicii” municipiul Rosiorii de Vede.
HCL 24 din 05.02.2016 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei, pentru obiectivul de investitii „Modemizare str. Mihai Eminescu” municipiul Rosiorii de Vede.
HCL 25 din 05.02.2016 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei, pentru obiectivul de investitii „Modemizare str. Lt. Balacescu” municipiul Rosiorii de Vede.
HCL 26 din 05.02.2016 aprobarea Regulamentului pentru autorizarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza municipiului Rosiori de Vede
HCL 27 din 25.02.2016 Modificarea si completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 163 din 22.12.2015 prin care a fost aprobat proiectul modelului de steag al Municipiului Rosiorii de Vede
HCL 28 din 25.02.2016 modificarea art. 10 din Regulamentul privind taxa speciala de salubrizare pentru utilizatorii serviciului-persoane fizice care nu au incheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare
HCL 29 din 25.02.2016 Aprobarea cuantumului lunar al unei burse si al numarului de burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat
HCL 30 din 25.02.2016 Aprobarea documentatiei necesare acordarii finantarilor nerambursabile cluburilor si asociatiilor sportive de drept privat
HCL 31 din 25.02.2016 Aprobarea contributiei materiale a Unitatii Administrativ - Teritoriala Municipiul Rosiorii
HCL 32 din 25.02.2016 schimbarea destinatiei unui spatiu in suprafata de 124,40 mp din imobilul Gradinitei cu PP nr. 4 Rosiorii de Vede, din spatiu destinat activitatilor de educatie timpurie in spatiu destinat activitatilor de asistenta medicala
HCL 33 din 25.02.2016 completarea HCL 20 din 2016 referitoare la schimbarea denumirii Gradinitei cu program normal nr. 3 - structura arondata unitatii de invatamant cu personalitate juridica Gradinita cu program prelungit nr. 4
HCL 34 din 25.02.2016 Modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educational si de solutionare a situatiilor in conformitate cu L 248 din 2015
HCL 35 din 25.02.2016 trecerea din domeniul public in domeniul privat al mun. Rosiorii de Vede a unui mijloc fix
HCL 36 din 25.02.2016 Scoaterea din functiune, dezafectarea si casarea unui cazan
HCL 37 din 25.02.2016 modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului
HCL 38 din 25.02.2016 Rectificarea bugetului local și a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2016
HCL 39 din 25.02.2016 Prelungirii Protocolului de colaborare
HCL 40 din 25.02.2016 ompletarea HCL nr.147 din 26.11.2015 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale
HCL nr 41 din 25. 02. 2015 Abrogarea HCL 141 din 2015 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica deschisa a unui teren situat in str. M. Kogalniceanu, zona bloc L 11, pentru desfasurarea de activitati comerciale
Proces-verbal incheiat azi, 05.02.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Rosiorii de Vede
Proces-verbal incheiat azi, 28.01.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Rosiorii de Vede
HOTARARE nr.45_2016 privind stabilirea taxei pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante de medic SPASAT
HCL nr. 51 din 29 martie 2016 privind modificarea si completarea HCL nr. 19 din 2016 referitoare la aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si CL
HCL nr. 26 din 05.02.2016 privind Regulamentul pentru autorizarea activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piata de pe raza municipiului Rosiorii de Vede
HCL 28 din 25.02.2016, privind art. 10 din Regulamentul privind taxa speciala de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice care nu au incheiat contract de prestari servicii cu operatorul de salubrizare aprobat prin HCL 164 din 22.12.2015
HCL 40 din 25.02.2016, privind completarea HCL 147 din 26.11.2015 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
HCL 19 DIN 28.01.2016
HCL 16 DIN 28.01.2016
Regulament de organizare si funtionare
HCL 18 facilitati transport public pentru anul 2016
HCL retea scolara
Anexa 3 hcl retea sc
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers