Proiecte de hotarari - Sedinta ordinara din 28. 07. 2016

Completare la Proiectul de Hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiorii de Vede pe anul 2016
20. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 19 din 2016 referitoare la aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si statului de functii
19. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului social de zi - Cantina de ajutor social
18. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului social de zi - Centrul de Zi
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului social cu cazare Adapostul de noapte
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului social cu cazare Caminul de batrani Sf Teodor
15. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii pe anul 2016
14. Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local al Municpiului Rosiorii de Vede
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Rosiorii de Vede
12. Proiect de hotarare privind aprobarea unui raport de evaluare
11. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului public al municipiului
10. Proiect de hotarare privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr 2224 din 11 12 2003
9. Proiect de hotarare privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr 2248 din 01 01 2001
8. Proiect de hotarare privind mentinerea nivelului chiriei si redeventei datorate
7. Proiect de hotarare privind actualizarea comisiei locale pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
6. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local
5. Proiect de hotarare privind atestarea persoanelor fizice ca administrator de imobile la asociatiile de proprietari
4. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 76 din 26 05 2016 referitoare la aprobarea recalcularii chiriei
3. Proiect de hotarare privind inlocuirea reprezentantuluiCL al Mun. Rosiorii de Vede în AGA de Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul si a supleantului acestuia
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Racu Viorel si completarea unei comisii de specialitate a consiliului local
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Stancu Minel-Nelu si declarat vacant
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers