D I S P O Z I Ţ I E


       Privind: convocarea Consiliului Local al Municipiului Roşiorii de Vede în şedinţa ordinară de lucru.
      
       Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Roşiorii de Vede în şedinţaordinară de lucru în ziua de 28.07.2016 orele 16 00. Şedinţa se va desfăşura în sala nr. 17 din Primăria Municipiului – str. Dunării nr. 58.
      
       Art.2. Proiectul ordinii de zi este următorul:
      
       1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Stancu Minel - Nelu și declararea locului vacant;
      Inițiator Primar
       2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Râcu Viorel și completarea unei comisii de specialitate a consiliului local; Inițiator Primar
       3. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Muncipiului Roșiorii de Vede în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „TELEORMANUL” și a supleantului acestuia; Inițiator Primar
       4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 76/26.05.2016 referitoare la aprobarea recalculării chiriei și stabilirii penalităților de întârziere pentru contractele de închiriere ce au ca obiect, locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Roșiorii de Vede ; Inițiator Primar
       5. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice ca administrator de imobile la asociațiile de proprietari; Inițiator Primar
       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului împrumuturilor interne întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul II al anului 2016; Inițiator Primar
       7. Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiei locale pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului; Inițiator Primar
       8. Proiect de hotărâre privind menținerea nivelului chiriei și redevenței datorate pentru serviciile, terenurile și spațiile din domeniul public și privat al municipiului, atribuite de administrația locală persoanelor fizice și juridice la cel stabilit prin H.C.L. 166/22.12.2015; Inițiator Primar
       9. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere înregistrat sub nr. 2248/01.01.2001; Inițiator primar
       10. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere înregistrat sub nr. 2424/11.12.2003; Inițiator primar
       11. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al municipiului Roșiorii de Vede; Inițiator primar
       12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare; Inițiator primar
       13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede; Inițiator primar
       14. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al municipiului Roșiorii de Vede; Inițiator Primar
       15.*) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016; Inițiator primar
       16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare „Căminul de bătrâni Sf. Teodor”; Inițiator primar
       17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare „Adăpostul de noapte”; Inițiator primar
       18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social de zi – „Centrul de Zi”; Inițiator primar
       19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social de zi – Cantina de ajutor social; Inițiator primar
       20. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/2016 referitoare la aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede și structurilor subordonate consiliului local precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede cu modificările și completările ulterioare; Inițiator primar
       21. Probleme diverse, interpelări.

 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers