Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila

      Programul privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire - ,,Casa Verde Clasic”.


      În perioada 17 octombrie – 14 noiembrie 2016, unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice ti unitatile de cult pot depune pentru imobile aflate în proprietatea ori în administrarea lor la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu, cereri de finantare pentru Programul privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire - ,,Casa Verde Clasic”.
      Programul ,,Casa Verde Clasic” a fost conceput pentru a îmbunatatii calitatea aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.
      Bugetul Programului ,,Casa Verde Clasic” alocat persoanelor juridice este de 34 de milioane de lei ti consta în realizarea de proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.
      În cadrul Programului, o institutie solicitanta poate depune, o singura cerere de finantare. Pentru fiecare imobil/obiectiv pentru care se solicita finantare este obligatorie întocmirea unei documentatii tehnice separate (studiu de fezabilitate separat pentru fiecare imobil/obiectiv în parte).
      Finantarea Programului se acorda prin modalitate nerambursabila, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului ti se acorda în cuantum de pâna la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Finantarea se face esalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finantare si pe masura realizarii proiectului. Procentul de cheltuieli eligibile împreuna cu cheltuielile neeligibile constituie contributia proprie a solicitantului, asigurata din surse financiare proprii.
      
      Cuantumul finantarii nu poate depasi:
      • 2.000.000 lei pentru institutiile publice;
      • 500.000 lei pentru unitatile de cult;
      • 4.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mare de 100.000;
      • 3.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins între 50.000 si 100.000;
      • 2.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins între 20.000 si 50.000;
      • 1.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins între 3.000 si 20.000;
      • 500.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mic de 3.000.
      Pentru informatii suplimentare, va rugam sa accesati pe site-ul AFM link-ul: http://www.afm.ro/casa_verde.php , unde veti gasi Ordinul nr. 1818 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidul de finantare al Programului ,,Casa Verde Clasic” destinat unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice ti unitatilor de cult.

 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers