Proiecte de hotarari - Sedinta ordinara din 27.10.2016

1. Proiect de hotarare privind aprob. cofinantarii si participarii ca partener in proiectul „DARE - Young people development to adapt the reality of employment INDRAZNESTE - Dezvoltarea tinerilor pentru a se adapta realitatii de pe piata munci
2. Proiect de hotarare privind scutirea dnei Vasilescu Cornelia de la plata chiriei
3. Proiect de hotarare privind stabilirea chiriilor pentru anul 2017 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii
4. Proiect de hotarare privind declararea unui teren in suprafata de 204 mp
5. Proiect de hotarare privind modificarea Cap. Ill din H.C.L. nr. 222 din 28 noiembrie 2013.
6. Proiect de hotarare privind Prot de coLaborare intre Gradinita nr. 1 si SPASAT
7. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1,4 mp
8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 1.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport gratuit prin curse regulate speciale al elevilor
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare
10. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor fmantate integral sau partial din venituri proprii si bugetului imprumuturilor interne
11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului
12. Proiect de hotarare privind inlocuirea reprezentantului Municipiului Rosiorii de Vede in Adunarea Generala a Asociatilor la SC APA SERV SA
13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr 63 din 28 09 2016
14. Proiectde hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisiile de evaluare
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers