Proiecte de hotarari - Sedinta ordinara din 23.11.2016
1. Proiectul de hotarare privind mentinerea nivelului chiriei si redeventei datorate pentru serviciile, terenurile si spatiile din domeniul public si privat
2. Proiectul de hotarare privind inchirierea pnn licitatie publica a unui teren de 2 mp, situat in str. Marasesti, intersectia cu str. Cap. Ghencea pt amplasarea unui panou publicitar
3. Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017
4. Proiectul de hotarare privind aprobarea privind modificarea HCL nr, 19 din 28.01.2016 referitoare la aprobarea structurii organizatorice
5. Proiectul de hotarare privind vanzarea unui teren in suprafaja de 64 mp, aparfinand domeniului privat al municipiului Rosiorii de Vede, situat in str. Republicii, nr. 40
6. Proiectul de hotarare privind declararea unui imobil, situat in str. Oltului nr. 35, ca apartinand domeniului privat al Municipiului
7. Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 8 din 31.01.2012 referitoare la declararea imobilului, situat in strada Marasesti nr. 58, ca apartinand domeniului privat al municipiului Rosiorii de Vedei
8. Proiectul de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere a bunurilor imobile proprietatea municipiului Rosiorii de Vede care inceteaza la data de 31.12.2016
9. Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Regenerare urbana a spatiilor degradate situate intre blocurile de locuinte, faza SF aferenta proiectului Verde in cartierele din Rosiorii de Vede
10. Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de racordare la retelele de utilitati si sistematizare Locuinte pentru tineret destinate inchirierii, str. Aleea Parc Nord fn
11. Proiectul de hotarare pentru aprobarea caietului de sarcini privind activitatea de deratizare, dezinsectie, si dezinfectie in Municipiul Rosiorii de Vede.
12. Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede.
13. Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 26 din 2015 referitoare la aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Mun Rosiorii de Vede, SC Urbis Servconstruct si Asoc HULDA
14. Proiectul de hotarare privind stabilirea destinatiei, ca locuinta sociala, a suprafefei de 70,32 mp din imobilul situat in str. Vadu Vezii fn din Municipiul Rosiorii de Vede
15. Proiectul de hotarare pentru aprobarea modificarii contractului de concesiune nr. 73 din 2003 incheiat de Municipiul Rosiori de Vede, in calitate de concedent cu S.C. ARIEL PRODCOM SRL, impusa de programul Modernizarea Pietei Centrale
16. Proiectul de hotarare pnvind modiricarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 63 din 28.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant
17. Proiectul de hotarare privind inlocuirea reprezentantului Municipiului Rosiorii de Vede in Adunarea Generala a Asociatilor la SC APA SERV SA si acordarea unui mandat special acestuia
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers