6. Hotarari 2017
HCL nr. 83 din 22. 03. 2017 privind aprobarea documentatiei necesare acordarii finantarii nerambursabile cluburilor si asociatiilor sportive de drept privat din Municipiul Rosiorii de Vede
HCL nr. 82 din 22. 03. 2017 privind aprobarea contributiei materiale a UAT Rosiorii de Vede pentru finantarea CS Sporting Rosiori 2008 in anul 2017
HCL nr. 81 din 22. 03. 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Sc Urbis Servconstruct SA Rosiorii de Vede
HCL nr. 80 din 22. 03. 2017 privind aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
HCL nr. 79 din 22. 03. 2017 privind inregistrarea Municipiului Rosiorii de Vede in Sistemul National Electronic de Plata online a impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar
HCL nr. 78 din 22. 03. 2017 privind aprobarea Listei resurselor existente la nivel local, intocmita in vederea desfasurarii activitatii de identificare a situatiilor de risc
HCL nr. 77 din 22. 03. 2017 privind actualizarea Manualului de proceduri pt admiterea persoanelor varstnicein Caminul de Batrani Sf Teodor
HCL nr. 76 din 22. 03. 2017 privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor pt perioada 2017-2022
HCL nr. 75 din 22. 03. 2017 privind modificarea si completarea HCL 116 din 30. 05. 2013
HCL nr. 74 din 22. 03. 2017 privind actualizarea Planului anual de actiuni lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca
HCL nr. 73 din 22. 03. 2017 privind scoaterea din functiune, dezafectarea si casarea a trei cazane tip PAG 25
HCL nr. 72 din 22. 03. 2017 privind scoaterea din functiune, dezafectarea si casarea a unor cazane de la centrale termice ce deserveste sera
HCL nr. 71 din 22. 03. 2017 privind scoaterea din functiune, dezafectarea si casarea a unor cazane de la 5 inst. de invatamant
HCL nr. 70 din 22. 03. 2017 privind aprobarea unui raport de evaluare
HCL nr. 69 din 22. 03. 2017 privind utilizarea de teren apartinand domeniului public
HCL nr. 68 din 22. 03. 2017 privind prelungirea duratei de valabilitate a acțiunii de transmitere in administrare
HCL nr. 67 din 22. 03. 2017 privind cesiunea contrasctului de inchiriere inreg. sub nr. 2191 din 01.01.2001
HCL nr. 66 din 22. 03. 2017 privind cesiunea contrasctului de inchiriere inreg. sub nr. 2253 din 01.01.2001
HCL nr. 65 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati modernizare Targ Saptamanal
HCL nr. 64 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Zavoiului
HCL nr. 63 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Calusari
HCL nr. 62 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Sanatatii
HCL nr. 61 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Gheorghe Doja
HCL nr. 60 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Anton Ionescu
HCL nr. 59 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Cap Joita
HCL nr. 58 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Infratirii
HCL nr. 57 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Nucilor
HCL nr. 56 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Florilor
HCL nr. 55 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Mr. Andrei Burcea Copilescu
HCL nr. 54 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Ceaus Mitrea
HCL nr. 53 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Verzisori
HCL nr. 52 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Cap Dumitrescu
HCL nr. 51 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Decebal
HCL nr. 50 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Salciilor
HCL nr. 49 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str 9 Mai
HCL nr. 48 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Porumbeilor
HCL nr. 47 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Al. Deparateanu
HCL nr. 46 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Cpt. Gheorghe Dumitrescu
HCL nr. 45 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Cpt. Gheorghe Dumitrescu
HCL nr. 44 din 14. 03. 2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
HCL nr. 43 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati modernizare si reabilitare trotuare pe 23 strazi
HCL nr. 42 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Unirii
HCL nr. 41 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str 1 Mai
HCL nr. 40 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Renasterii
HCL nr. 39 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Cotelici
HCL nr. 38 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Marasesti
HCL nr. 37 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Popa Gheorghe
HCL nr. 36 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Aleea Gradina Publica
HCL nr. 35 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Elena Doamna
HCL nr. 34 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Oituz
HCL nr. 33 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str T. Vladimirescu
HCL nr. 32 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati CN Anastasescu
HCL nr. 31 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati Scoala Dan Berindei
HCL nr. 30 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ANL
HCL nr 1 din 26 01 2017 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce trebuie prestate de catre beneficiarii de ajutor social
HCL nr 2 din 26 01 2017 privind vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren in suprafata de 18 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Rosiorii de Vede, situat in str. Plt. Radulescu
HCL nr 3 din 26 01 2017 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 5,61 mp, situat in municipiul Rosiorii de Vede, str. Mihail Kogalniceanu, intersectia cu str. Marasesti pentru amplasarea unui panou publicitar
HCL nr 4 din 26 01 2017 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor de venituri si cheltuieli intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul IV al anului 2016
HCL nr 5 din 26 01 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2313 01.01.2001
HCL nr 6 din 26 01 2017 privind modificarea si completarea HCL nr.3925.08.2016 referitoare la utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafata de 74,5 mp
HCL nr 7 din 26 01 2017 privind modificarea contractelor de inchiriere nr. 501 din 01.06.1999, nr. 7003 din 15.06.2001 si 7027 din 04.01.2013
HCL nr 8 din 26 01 2017 privind modificarea si completarea HCL nr.40 din 25.08.2016 referitoare la utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafata de 60,55 mp
HCL nr 9 din 26 01 2017 privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Caminul de Batrani « Sf. Teodor » si a costului mediu lunar de intretinere pentru persoanele varstnice
HCL nr 10 din 26 01 2017 privind acordarea unor facilitati la transportul public pentru anul 2017
HCL nr 11 din 26 01 2017 privind modalitatea de acordare a facilitatilor pentru medicii care isi desfasoara activitatea in cadrul Spitalului Municipal Caritas Rosiorii de Vede
HCL nr 12 din 26 01 2017 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Rosiorii de Vede, pentru anul scoiar 2017-2018
HCL nr 13 din 26 01 2017 pivind modificarea HCL nr. 16422.12.2015 referitoare la aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului-persoane fizice care nu au incheiat contract de prestare a serviciului
HCL nr 14 din 26 01 2017 privind prelungirea duratei de valabilitate a actelor de transmitere in administrare a imobilelor proprietate publica unde isi desfasoara activitatea institutiile de invatamant preuniversitar din Rosiorii de Vede
HCL nr. 15 din 23. 02. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 2406 din 08. 07. 2003
HCL nr. 16 din 23. 02. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 22232 din 01. 01. 2001
HCL nr. 17 din 23. 02. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 2137 din 01. 01. 2001
HCL nr. 18 din 23. 02. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 2210 din 01. 01. 2001
HCL nr. 19 din 23. 02. 2017 privind stabilirea metodologiei de acordare a prestatiilor financiare exceptionale pt copii proveniti din fam. aflate in sit. de dificultate
HCL nr. 20 din 23. 02. 2017 privind darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre SC Urbis Servconstruct a unui teren in str Vadul Vezii, f.n.
HCL nr. 21 din 23. 02. 2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a mun. Rosiorii de Vede si a Regulamentului de organizare
HCL nr. 22 din 23. 02. 2017 privind modif. art. 1 lit. c din Cap. 2 al anexei HCL nr. 41 din 25 august 2016 ref. la Regulamentul de ordine interioara a Centrului de Zi
HCL nr. 23 din 23. 02. 2017 privind aprobarea Municipiului in parteneriat cu CT A. Saligny pt derularea proiectului Early warning, early solution
HCL nr. 24 din 23. 02. 2017 privind aprobarea Municipiului in parteneriat cu Scoala Z. Stancu pt derularea proiectului Developing a common approach to education ...
HCL nr. 25 din 23. 02. 2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil catre MAI -Serviciul Public Comunitare pt Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple
HCL nr. 26 din 23. 02. 2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public a municpiului
HCL nr. 27 din 23. 02. 2017 privind completarea HCL nr. 6 din 29.01.2008 cu lista bunurilor care vor fi puse la dispozitia SC Apa Serv Sa prin contract de delegare
HCL nr. 28 din 23. 02. 2017 privind reorganizarea Comisiei de ordine publica la nivelul municipiului
HCL nr. 29 din 23. 02. 2017 privind schimbarea denumirii imobilului din str. Carpati nr. 10, din Centrul Cultural Multifunctional Al. Popescu Tair in Cinema. Modern
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers