6. Hotarari 2017
HCL nr 1 din 26 01 2017 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce trebuie prestate de catre beneficiarii de ajutor social
HCL nr 2 din 26 01 2017 privind vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren in suprafata de 18 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Rosiorii de Vede, situat in str. Plt. Radulescu
HCL nr 3 din 26 01 2017 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 5,61 mp, situat in municipiul Rosiorii de Vede, str. Mihail Kogalniceanu, intersectia cu str. Marasesti pentru amplasarea unui panou publicitar
HCL nr 4 din 26 01 2017 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor de venituri si cheltuieli intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul IV al anului 2016
HCL nr 5 din 26 01 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2313 01.01.2001
HCL nr 6 din 26 01 2017 privind modificarea si completarea HCL nr.3925.08.2016 referitoare la utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafata de 74,5 mp
HCL nr 7 din 26 01 2017 privind modificarea contractelor de inchiriere nr. 501 din 01.06.1999, nr. 7003 din 15.06.2001 si 7027 din 04.01.2013
HCL nr 8 din 26 01 2017 privind modificarea si completarea HCL nr.40 din 25.08.2016 referitoare la utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafata de 60,55 mp
HCL nr 9 din 26 01 2017 privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Caminul de Batrani « Sf. Teodor » si a costului mediu lunar de intretinere pentru persoanele varstnice
HCL nr 10 din 26 01 2017 privind acordarea unor facilitati la transportul public pentru anul 2017
HCL nr 11 din 26 01 2017 privind modalitatea de acordare a facilitatilor pentru medicii care isi desfasoara activitatea in cadrul Spitalului Municipal Caritas Rosiorii de Vede
HCL nr 12 din 26 01 2017 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Rosiorii de Vede, pentru anul scoiar 2017-2018
HCL nr 13 din 26 01 2017 pivind modificarea HCL nr. 16422.12.2015 referitoare la aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului-persoane fizice care nu au incheiat contract de prestare a serviciului
HCL nr 14 din 26 01 2017 privind prelungirea duratei de valabilitate a actelor de transmitere in administrare a imobilelor proprietate publica unde isi desfasoara activitatea institutiile de invatamant preuniversitar din Rosiorii de Vede
HCL nr. 15 din 23. 02. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 2406 din 08. 07. 2003
HCL nr. 16 din 23. 02. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 22232 din 01. 01. 2001
HCL nr. 17 din 23. 02. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 2137 din 01. 01. 2001
HCL nr. 18 din 23. 02. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 2210 din 01. 01. 2001
HCL nr. 19 din 23. 02. 2017 privind stabilirea metodologiei de acordare a prestatiilor financiare exceptionale pt copii proveniti din fam. aflate in sit. de dificultate
HCL nr. 20 din 23. 02. 2017 privind darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre SC Urbis Servconstruct a unui teren in str Vadul Vezii, f.n.
HCL nr. 21 din 23. 02. 2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a mun. Rosiorii de Vede si a Regulamentului de organizare
HCL nr. 22 din 23. 02. 2017 privind modif. art. 1 lit. c din Cap. 2 al anexei HCL nr. 41 din 25 august 2016 ref. la Regulamentul de ordine interioara a Centrului de Zi
HCL nr. 23 din 23. 02. 2017 privind aprobarea Municipiului in parteneriat cu CT A. Saligny pt derularea proiectului Early warning, early solution
HCL nr. 24 din 23. 02. 2017 privind aprobarea Municipiului in parteneriat cu Scoala Z. Stancu pt derularea proiectului Developing a common approach to education ...
HCL nr. 25 din 23. 02. 2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil catre MAI -Serviciul Public Comunitare pt Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple
HCL nr. 26 din 23. 02. 2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public a municpiului
HCL nr. 27 din 23. 02. 2017 privind completarea HCL nr. 6 din 29.01.2008 cu lista bunurilor care vor fi puse la dispozitia SC Apa Serv Sa prin contract de delegare
HCL nr. 28 din 23. 02. 2017 privind reorganizarea Comisiei de ordine publica la nivelul municipiului
HCL nr. 29 din 23. 02. 2017 privind schimbarea denumirii imobilului din str. Carpati nr. 10, din Centrul Cultural Multifunctional Al. Popescu Tair in Cinema. Modern
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers