1. Hotarari 2011
HCL nr. 73 din 29.07.2011 privind aprobarea infiintarii si regulamentului de organiz si funct a Politiei Locale
HCL nr. 51 - 72 si 74 - 115
HCL nr. 50 din 29.04.2011 prelungirea valabilitatii PUG Municipiul Rosiorii de Vede si RLU aferent aprobat prin HCL nr. 9 din 18.07.2000
HCL nr. 49 din 29.04.2011 incetarea contractelor de concesiune nr. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 96 din 15.08.2003 si 107 din 07.01.2004
HCL nr. 48 din 29.04.2011 modificarea H.C.L. nr. 49 din 28.05.2004
HCL nr. 47 din 29.04.2011 privind modificarea H.C.L. nr.11 din 17.01.2011
HCL nr. 46 din 29.04.2011 modificarea HCL nr. 5 din 17.01.2011 - inventarul domeniului public
HCL nr. 45 din 29.04.2011 Lista solicitantilor si ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor sociale, destinate închirierii, situate in str. Aleea Parc Nord bloc F1 din municipiul Rosiorii de Vede.
HCL nr. 44 din 29.04.2011 aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2010
HCL nr. 43 din 29.04.2011 vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata del 0,235 mp situat in Municipiul Rosiorii de Vede intre Obor si Raul Vedea
HCL nr. 42 din 29.04.2011 infiintarea abonamentului de pescuit recreativ sportiv si modificarea si completarea H.C.L. nr 115 din 29. 11. 2010 referitoare Ia stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011
HCL nr. 41 din 29.04.2011 aprobarea Regulamentului de amplasare si functionare a teraselor
HCL nr. 40 din 29.04.2011 aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli din alte surse pe anul 2011 ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat
HCL nr. 39 din 29.04.2011 aprobarea conturilor de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I al anului 2011
HCL nr. 38 din 29.04.2011 rectificarea bugetului local pe anul 2011
HCL nr. 37 din 30.03.2011 modificarea art. 2. alin. 2 din H.C.L. nr. 19 din 31.01.2011 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie privind obiectivul Reabilitare strazi in Municipiul Rosiorii
HCL nr. 36 din 30.03.2011 aprobarea actului aditional cadru la contractele de inchiriere a locuintelor
HCL nr. 35 din 30.03.2011 aprobarea functionarii autogarii, apartinind SC ROPERTRANS SA, situata pe terenul proprietate privata al acesteia , in str. Gara de Nord, fara numar.
HCL nr. 34 din 30.03.2011 rectificarea bugetului local pe anul 2011
HCL nr. 32 din 30.03.2011 incetarea contractului de concesiune nr. 12 din 17.03.2003
HCL nr. 31 din 30.03.2011 incetarea contractului de concesiune nr. 97 din 20.11.2003
HCL nr. 30 din 30.03.2011 modificarea H.C.L. nr. 23 din 31 iulie 200
HCL nr. 29 din 30.03.2011 vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 14 mp situat in Municipiul Rosiorii de Vede str. Nicolae Balcescu f.n.
HCL nr. 28 din 30.03.2011 modificarea H.C.L. nr. 7 din 24 februarie 1998 referitoare la incadrarea in categorii functionale a drumurilor publice din cadrul Municipiului Rosiorii de Vede.
HCL nr. 27 din 30.03.2011 aprobarea procesului verbal de negociere a pretului pentru vanzarea unui teren ce apartine domeniului privat al municipiului situat pe str. Dunarii Ia parterul blocului de locuinte J 112 sc. D
HCL nr. 25 din 23.02.2011 scoaterea din circuitul agricol a unui teren arabil apartinand domeniului privat din izlazul municipal si vanzarea acestuia prin licitatie publica deschisa
HCL nr. 24 din 23.02.2011 aprobarea bugetului local -2011
HCL nr. 23 din 08.02.2011 atribuirea prin inchiriere a unui spatiu cu alta destinatie pentru cabinet parlamentar
HCL nr. 22 din 08.02.2011 acceptul si sustnerea participarii Bibliotecii Municipale Gala Galaction la Programul National BIBLIONET
HCL nr. 21 din 08.02.2011 acordare mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rosiorii de Vede in Adunarea Generala a Asociatłei de Dezvoltare Intercomunitara TELEORMANUL
HCL nr. 20 din 08.02.2011 modificarea si completarea HCL nr.5 din 17.01.2011 - Inventarul domeniului public
HCL nr. 19 din 31.01.2011 aprobare documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie privind obiectivul Reabilitare strazi in Mun. Rosiorii de Vede - str. Dunarii, B-dul Comercial, 1 Decembrie, Izbiceanu, Oltului
HCL nr. 18 din 31.01.2011 modificarea HCL nr. 60 din 31.03.2008
HCL nr. 17 din 30.01.2011 aprobarea infiintării si regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale Rosiorii de Vede
HCL nr. 16 din 31.01.2011 abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 3 din 29.01.2010 si modificarea H.C.L. nr. 120 din 28.12.2009
HCL nr. 15 din 31.01.2011 modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 6 din 17.01.2011
HCL nr. 14 din 31.01.2011 aprobarea Planului anual de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca solicitantilcr de ajutor social, Legea nr. 273 din 2010
HCL nr. 13 din 31.01.2011 modif.cost mediu lunar Caminul de batrani
HCL nr. 12 din 31.01.2011 modificarea art. 1 si art. 3 din HCL nr. 134 din 27.12.2010 privind reglementarea comercializarii plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice si psihotrope, in mun. Ros
HCL nr. 11 din 17.01.2011 majorarea chiriei si redeventei datorate pentru serviciile, terenurile si spatiile din domeniul public si privat al municipiului, atribuite de administratia locala persoanelor fizice si juridice
HCL nr. 10 din 17.01.2011 aprobarea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor nete realizate de solicitantii de ajutor social conform Legii 416 din 2001 modificata si completata de Legea 276 - 2010, aplicabile in anul 2011
HCL nr. 9 din 17.01.2011 aprobarea procesului verbal de negociere a pretului pentru vanzarea unui teren ce apartine domeniului privat al mun situat pe str. Dunarii la parterul blocului de locuinte J 1 12
HCL nr. 8 din 17.01.2011 prelungirea contractului de inchiriere nr. 5956 din 10.02.2006 pentru imobilul din str. Stelian
HCL nr. 7 din 17.01.2011 stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa
HCL nr. 6 din 17.01.2011 modif. HCL nr. 19 din 28.02.2005 privind darea in admin. gratuita a terenurilor si constr. proprietate publica a Mun Rosiorii de Vede situate in str. Carpati nr. 33 si Republicii nr. 31 - Caritas
HCL nr. 5 din 17.01.2011 insusirea modificarilor intervenite in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede - inventarul domeniului public
HCL nr. 3 din 17.01.2011 validarea Dispozitiei Primarului Municipiului Rosiorii de Vede nr.1359 din 29.12.2010
HCL nr. 2 din 17.01.2011 stabilirea obiectivelor din domeniul public si privat al municipiului care necesita pază conform Legii 155 din anul 2010.
HCL nr. 1 din 17.01.2011 aplicarea la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers