7. Hotarari 2018

HCL nr. 19 din 31. 01. 2018 privind majorarea chiriei si redeventei
HCL nr. 18 din 31. 01. 2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului CL in AG a ADI Teleorman
HCL nr. 17 din 31. 01. 2018 privind propunerea de numire a unui reprezentant provizoriu in CA al SC APA SERV SA
HCL nr. 16 din 31. 01. 2018 privind aprobarea conturilor de executie al bugetului local
HCL nr. 15 din 31. 01. 2018 privind aprobarea conturilor de executie al bugetului local
HCL nr. 14 din 31. 01. 2018 privind actualizarea anuala a chiriei pentru contractele de inchiriere - ANL
HCL nr. 13 din 31. 01. 2018 privind aprobarea Planului anual de actiuni pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de catre beneficiarii de ajutor social
HCL nr. 12 din 31. 01. 2018 privind stabilirea standardului minim de cost pt serviciul social prestat prin Caminul de Batrani
HCL nr. 11 din 31. 01. 2018 privind stabilirea situatiilor deosebite si metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si pers. indreptatite
HCL nr. 10 din 31. 01. 2018 privind acordarea de beneficii de asistenta sociala persoanelor varstnice
HCL nr. 9 din 31. 01. 2018 privind completarea HCL nr 54 din 30 aug 2002
HCL nr. 8 din 31. 01. 2018 privind cesiunea contractului de inchiriere inreg. sub nr 2087 din 01. 01. 2002
HCL nr. 7 din 31. 01. 2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Scaunasu Fredi
HCL nr. 6 din 31. 01. 2018 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazar Florea
HCL nr 5 din 11. 01. 2018 - modificarea HCL nr.96 din 27.04.2017 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Caritas Rosiorii de Vede
HCL nr 4 din 11. 02. 2018 - indreptarea erorii materiale din anexa 1 la HCL nr.213 din 20.12.2017 prin care a fost organizata reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversita, pentru anul scolar 2018-2019
HCL nr 3 din 11. 01. 2018 - inlocuirea reprezentantului CL al Municipiului Rosiorii de Vede in Adunarea Generala ADI Managementul Deseurilor Teleorman
HCL nr 2 din 11. 01. 2018 - schimbarea denumirii Proiectului de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de Finanțare și a document. de atribuire pt proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și canal
HCL nr 1 din 11. 01. 2018 - aprobarea grilei de salarizare in vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers