8. Hotarari 2019
HCL nr. 60 din 18.04.2019 privind anularea Hoatararii nr. 213 din 20.12.2017 - organizare retea scolara 2018 - 2019
HCL nr. 59 din 18.04.2019 privind constituirea Comisiei de selectie si evaluare a proiectelor sportive cu finantare nerambursabila
HCL nr. 58 din 18.04.2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanatarea nerambursabila - proiecte si programe sportive
HCL nr. 57 din 18. 04.2019 privind aprob. conditiilor si criteriilor de departajare - L nr. 114 din 1996 - locuinte locative de stat si locuinte sociale
HCL nr. 56 din 18. 04. 2019 privind modificarea HCL nr. 54 din 30 aug. 2012
HCL nr. 55 din 18.09.2014 privind concesiunea contractului de locatiune inregistrata sub nr. 2075 din 01.01.2001
HCL nr. 54 din 18.09.2014 privind concesiunea contractului de locatiune inregistrata sub nr. 2426 din 11.12.2003
HCL nr. 53 din 18.04.2019 privind prelungirea contr. de inchiriere, ce expira in cursul anului 2019, pentru locuintele ANL din bl. S5 situat in str. Sf. Teodor, nr. 37C, Rosiorii de Vede
HCL nr. 52 din 18.04.2019 privind modificarea HCL nr. 81 din 31.05.2018 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Caritas Rosiorii de Vede
HCL nr. 51 din 18.04.2019 privind modificarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare
HCL nr. 50 din 18.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede
HCL nr. 49 din 18.04.2019 privind aprob. cont. de executie ale bug. local, bug. institut.publice si activit. finantate integral sau partial din venituri proprii
HCL nr. 31 din 28.02.2019 privind aprobarea unui ajutor de urgenta d-nei Grasu Florina, mama minorei Grasu Anamaria Vanesa aflata in situatie de dificultate temporara.
HCL nr. 30 din 28.02.2019 privind dezmembrarea imobilului situat in Mun. Rosiorii de Vede, cvartal 31, parcela 289 per 2 care apartine domeniului privat al Municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 29 din 28.02.2019 privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului CT#, proprietate privata a UAT Mun. Rosiorii de Vede, situat in Mun. Rosiorii de Vede, str. Sanatatii, f.n.
HCL nr. 28 privind aprobarea raportului de evaluare a unui teren, proprietate privata a UAT Mun. Rosiorii de Vede, situat in Mun. Rosiorii de Vede, str. Dunarii nr. 5
HCL nr. 27 din 28.02.2019 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Colegiului National Anastasescu
HCL nr. 26 din 28.02.2019 privind incetarea administrarii Cinematografului Modern de catre DCECS Rosiorii de Vede
HCL nr. 25 din 28.02.2019 la proiectul de hotarare privind indreptarea unei erori materiale in cuprinsul HCL nr. 16 din 30.01.2019
HCL nr. 24 din 28.02.2019 privind aprobarea Programului minimal al proiectelor, actiunilor si manifestarilor culturale, educative si sportive ale DCECS Rosiorii de Vede, pentru anul 2019
HCL nr. 23 din 28.02.2019 privind modificarea HCL nr. 81 din 31.05. 2018 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Caritas Rosiorii de Vede
HCL nr. 22 din 28.02.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
HCL nr. 21 din 28.02.2019 privind actualizarea anuala a chiriei pentru contractele de inchiriere ce au ca obiect locuintele ANL, situate in Rosiorii de Vede
HCL nr. 20 din 28.02.2019 privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 700 mp situat im Rosiorii de Vede str. Manafilor f.n.
HCL nr. 19 din 28.02.2019 privind cesiunea contractului de concesiune nr. 3 din 29.01.2000
HCL nr. 18 din 28.02.2019 privind cesiunea contractului de locatiune sub nr. 2368 din 01.01.2001
HCL nr. 17 din 30. 01. 2019 privind aprobarea cofinantarii si parteneriatului pentru depunerea spre finantare a proiectului SEPA Simplificarea si eficientizarea procedurilor administrative
HCL nr. 16 din 30. 01. 2019 pivind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Rosiorii de Vede, pentru anul scolar 2019 - 2020
HCL nr. 15 din 30. 01. 2019 privind modificarea HCL nr. 81 din 31.05. 2018 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Caritas Rosiorii de Vede
HCL nr. 14 din 30. 01. 2019 privind aprobarea Planului anual de actiuni lucrari de int. local pentru repartizarea orelor de munca ce trebuie prestate de catre benef. de ajutor social - 2019
HCL nr. 13 din 30. 01. 2019 privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Caminul de batrani Sf. Teodor si costului mediu lunar de intretinere
HCL nr. 12 din 30. 01. 2019 privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistenta sociala persoanelor varstnice
HCL nr. 11 din 30. 01. 2019 privind aprobarea listei def. cu ordinea de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare a loc. pentru tineri, destinate închirierii, constru. prin ANL
HCL nr. 10 din 30. 01. 2019 privind prelungirea contractelor de inchiriere a locuintelor din casele nationalizate, ap. din blocurile vechi si terenurilor cu destinatia de curti si gradini,
HCL nr. 9 din 30. 01. 2019 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Gradinitei cu program prelungit nr. 4
HCL nr. 8 din 30. 01. 2019 privind aprobarea inchirierii unui spatiu situat in imobilul din str. Carpati nr. 33
HCL nr. 7 din 30. 01. 2019 privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 105 mp situat in Municipiul Rosiorii de Vede str. Oltului, f.n.
HCL nr. 6 din 30. 01. 2019 privind declararea unui teren in suprafata de 4190 mp, situat in str. Alexandru Dobrescu, f.n., ca apartinand domeniului privat
HCL nr. 5 din 30. 01. 2019 privind declararea unui teren in suprafata de 3087 mp constituit din trei loturi, situat in str. Oltului f.n. ca apartinand domeniului privat
HCL nr. 4 din 30. 10. 2019 privind aprobarea utilizarii din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2018 a sumei de 228.405,07 lei
HCL nr. 3 din 30. 01. 2019 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului inst. publice si activ. finantate integral sau partial din venituri proprii - trim IV, 2018
HCL nr. 2 din 30. 01. 2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Paun Adrian Liviu si completarea unei comisii de specialitate a consiliului local
HCL nr. 1 din 30. 01. 2019 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Ivanica Relu
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers