VICEPRIMAR

prof. PIPER – SAVU CRISTIANA - MIRELA

Program audienţe:
În fiecare zi de joi, începând cu ora 10.00
Înscrierile se fac în ziua de joi, între orele 8.00 – 9.00, la Compartimentul Informații Publice

Atribuţiile Viceprimarului:

Potrivit art. 57 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
(1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.
(4) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers