Persoane fizice - Acte necesare

ACTE NECESARE PENTRU:

1. Deschidere de rol fiscal

- cerere

- declaratie de impunere

- copie act proprietate

- copie acte proprietate

 

 

2. Modificare de rol –fiscal

- cerere pentru modificare rol

- copie act proprietate

- copie BI-CI

- declaratie de impunere

 

3. Inscriere mijloc de transport

- copie act vinzare-cumparare sau

- factura fiscala

- copie carte de identitate a vehiculului

- fisa de inmatriculare in original

- copie BI sau CI

- certificat de atestare fiscala vanzator,

 

4. Scoatere din evidenta a mijloacelor de transport

- certificatul de radiere

- copie BI

- copie act vinzare-cumparare

- documente de scoatere din circulatie,

 

5. Certificate fiscale (rol) – notariat, politie, judecatorie

- cerere tip

- copie BI

- dovada achitarii taxei de timbru

 

FACILITATI PENTRU PERSOANELE FIZICE

1. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si art. 283 din Legea nr. 571/2003, actualizata, nu se aplica pentru:

a) veteranii de razboi

Acte necesare :

- cerere

- actul de identitate – copie;

- legitimatia de veteran/vaduva nerecasatorita de veteran de razboi-copie.

- adeverinta de la Uniunea Veteranilor de Razboi- copie;

- actul de proprietate- copie;

Conf. art. 1 pct. 6 lit. e din Legea nr. 303/2007, scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, precum si de plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile in suprafata de pana la 5 ha se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi.

b) pers. fiz. prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 (pers. persecutate politic)

Acte necesare :

- cerere

- actul de identitate –copie;

- legitimatia de detinut politic -copie.

- documentul prin care se atesta dreptul de detinut politic- copie;

- actul de proprietate- copie;

c) pers. deportate in strainatate ori constituite in prizonieri (Lg.189/2000)

Acte necesare :

- cerere

- actul de identitate - copie;

- Hotarirea emisa de Casa Judeteana de Pensii- copie.

- certificat casatorie - copie;

- actul de proprietate- copie

 

2. Impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu, impozitul pe teren aferent cladirii, impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu, nu se aplica pentru :

- pers. fiz. prevazute la art. 3 alin. 1 lit. b) si art. 4 alin. 1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatori care au contribuit la victoria Revolutiei romine din decembrie 1989 nr. 341/2004.

Acte necesare :

- cerere

- actul de identitate - copie;

- certificat de luptator pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989 - copie;

- actul de proprietate - copie;

 

3. Impozitul pe cladiri, pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.

Acte necesare :

- cerere

- actul de identitate pentru fiecare membru al familiei - copie;

- actul de proprietate locuinta si teren aferent acesteia - copie;

- certificatul de casatorie - copie;

- adeverinta eliberata de catre Administratia Financiara din care reiese ca nu detin firma in functiune, sau alte venituri impozabile;

- certificat handicap - copie

 

4. Impozitul pe cladiri si pe teren nu se aplica pentru:

a) persoanele fizice care intr-un an beneficiaza numai de ajutor de somaj, alocatie de sprijin sau ajutor social

Acte necesare:

- cupon de somaj si/sau alocatie de sprijin,

- adeverinta eliberata de Oficiul Fortelor de Munca din care reiese ca am implinit un an de cind beneficiez de ajutor de somaj/ alocatie de sprijin,

- adeverinta din care reiese ca sunt beneficiar de ajutor social pe o perioada de un an de zile,

- copie titlu de proprietate locuinta si teren aferent acesteia,

- copie act identitate pentru fiecare membru al familiei,

- copie certificat de casatorie,

- adeverinta eliberata de catre Administratia Financiara din care reiese ca nu detin firma in functiune,

- adeverinta de venit pentru fiecare membru de familie.

b) familiile care au un venit mediu net pe membru de familie de maxim 350 lei pe luna

Acte necesare :

- actul de identitate pentru fiecare membru al familiei – copie;

- actul de proprietate locuinta si teren aferent acesteia – copie;

- certificatul de casatorie - copie;

- adeverinta eliberata de catre Administratia Financiara din care reiese ca nu detin firma in functiune, sau alte venituri impozabile;

- act de venit pentru fiecare membru al familiei - copie;

- carnet alocatie - copie;

- cupon alocatie complementara, monoparentala;

- adeverinta scolara (sa se specifice daca are bursa).

 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers