Persoane juridice - Acte necesare

ACTE NECESARE PENTRU:

1. Deschidere de rol fiscal

- declaratie de impunere tip pentru cadiri si teren

- copie cod fiscal

- copie BI-CI

- copie acte proprietate

 

 

2. Modificare de rol –fiscal

- cerere pt. modificare rol

- copie act cu noul sediu

 

3. Inscriere mijloc de transport

- declaratie de impunere tip pt. - taxa auto

- Proces-verbal inscriere mijloc de transport

- Copie act vinzare-cumparare sau factura fiscala

- fisa de inmatriculare in original

 

4. Scoatere din evidenta a mijloacelor de transport

- certificatul de radiere

- copie act vinzare-cumparare

 

Pentru pers. juridice se completeaza Declaratie de impunere tip pentru stabilire taxa firma si pt. taxa folosire mijloace de reclama si publicitate

- cerere tip

- dovada achitarii taxei de firma, reclama si publicitate

 

5. Certificate fiscale (rol) – notariat, politie, judecatorie

- cerere tip

- dovada achitarii taxei de timbru

 

6. Eliberare autorizatii/viza autorizatii functionare pt. activitatea de alimentatie publica (baruri si restaurante)

- cerere

- actul de utilizare a spatiului in care isi desfasoara activitatea

- certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si anexa la acesta pentru punctul de lucru

- autorizatie mediu pt. capacitate mai mare de 100 locuri

- acordul asociatiei de proprietari sau al vecinilor.

- declaratie pe propria raspundere privind incadrarea unitatii de alimentatie publica

- contractul incheiat cu firma de salubrizare

- dovada achitare taxa autorizatie

 

7. Eliberare aviz favorabil colectare deseuri industriale (platforma betonata 300m)

- dovada spatiu inchis

- dovada prop. cantar

- dovada prop. utilaj incarcare-descarcare

- dovada prop. Presa de balotat

- dovada mijloc transport

- copie contract de munca pe perioada nedeterminata pt. 5 salariatii

- copie aviz mediu

- dovada prop. teren

 

8. Eliberare autorizatie/vizare transport persoane in regim taxi

- cerere

- copie certificat de inregistrare la Registrul Comertului

- copie atestat profesional

- aviz medico-psihologic

- cazier juridic

- declaratie ca a mai efectuat serviciu de transport

- declaratie privind spatiul de parcare

- dovada achitare taxa autorizatie/vizare autorizatie

- cazier fiscal,

- declaratie pe propria raspundere ca are capacitatea de a detine mai multe autovehicule,

 

9. Participare procedura atribuire autorizatii taxi

- cerere

- autorizatie de transport

- certificat inmatriculare autovehicul

- carte de identitate autovehicul

- certificat de agreare

- declaratie privind criteriile de departajare

- declaratie privind dispecerizarea

- declaratie privind cazierul de conduita profesionala al taximetristilor fara abateri grave

- dovada achitare taxa acordare autoriz.

 

10. Vizare autorizatie taxi

- cerere

- autorizatia taxi, in original

- dovada achitare taxa viza

 

11. Prelungire autorizatie taxi

- cerere

- autorizatie de transport

- autorizatie taxi , in original

- certificat inmatriculare autovehicul

- carte de identitate autovehicul

- certificat de agreare

- declaratie de instalare a aparatului de taxat, bon fiscal

- dovada achitare taxa prelungire

 

12. Eliberare autorizatie taxi ca urmare a inlocuirii autovehiculului

- cerere

- autorizatie de transport autorizatie taxi , in original

- certificat inmatriculare autovehicul

- carte de identitate autovehicul

- certificat de agreare

- declaratie de instalare a aparatului de taxat, bon fiscal

- dovada achitare taxa

 

13. Ridicarea/suspendarea autorizatiei taxi

- cerere

- autorizatia, in original

- dovada achitare taxa

 

14. Autorizatie / prelungire aut. dispecerat taxi

- cerere

- copie certificat de inregistrare la Registrul Comertului

- declaratie privind baza tehnica necesara

- copie certificat de operator radiotelefonist al angajatilor

- copie licanta de utilizare a frecventelor radioelectrice

- dovada achitare taxa

 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers