Informatii servicii


Transparenta Decizionala – Legea 52/2003

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: inspector Rașcu Cornelia

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 in anul 2016
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 in anul 2015
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 in anul 2014
Anunt privind intentia de a supune spre analiza Consiliului Local Proiectul de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
ANUNT privind intentia de a supune spre analiza aprobarea Proiectului de hotarare privind Regulamentul propriu de functionare a balciului anual al Municipiului Rosiorii de Vede
ANUNT privind intentia de a supune spre analiza Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu de functionare a halei vechi din piata centrala a Municipiului Rosiorii de Vede
ANUNT privind intentia de a supune spre analiza Regulamentul privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule special destinate serviciilor funerare
ANUNT privind intentia de a supune spre analiza Consiliului Local proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Municipiul Rosiorii de Vede
ANUNT privind intentia de a supune spre analiza Consiliului Local proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public in Mun. Ro
ANUNT privind intentia de a supune spre analiza Consiliului Local proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2019
ANUNT privind intentia de a supune spre analiza Consiliului Local, proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de administrare si exploatare a parcarilor ce apartin domeniului public si privat al Municipiului Rosiorii de Vede
ANUNT privind Proiectul bugetului local al Municipiului Rosiorii de Vede pe anul 2018.
Anunt privind intentia de a supune spre analiza Consiliului Local, proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2018
Expunere de motive, Raport, Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2018
Raport de evaluare a Legii nr. 52 din 2003 in anul 2016
Raport de evaluare a Legii nr. 544 din 2001 in anul 2016
Anunt 03.05.2017
Anunt, expunere de motive,raport de specialitate, proiect HCL privind modificarea HCL 68 din 26.05.2016 - stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
Anuntul si Proiectul de hotarare privind supraimpozitarea cladirilor si terenurilor neingrijite de pe raza Municipiului Rosiorii de Vede
Anuntul si Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare in Municipiul Rosiorii de Vede
Anuntul si Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei Locale pentru Dezvoltarea si Functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare din municipiul Rosiorii de Vede pentru perioada 2016-2026.
ANUNT-analiza Consiliul Local proiect hotarare-intituirea taxei speciale de salubritate
Anunt privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
Anunt Regulament amplasare mijloace publicitare
Anunt modificarea datei la care pot fi trimise in scris sugestii in legatura cu proiectul privind Regulamentul local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in Municipiul Rosiorii de Vede
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate in Municipiul Rosiorii de Vede
ANUNT DEZBATERE
Anunt transparenta
Hotarare privind aprobarea instituirii taxei de salubrizare
HOTARARE PROIECT MODEL STEAG MUN. ROSIORII DE VEDE
Anunt instituire taxa salubrizare
ANUNT ANALIZA PROIECT MODEL STEAG MUN. ROSIORII DE VEDE
ANUNT - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016
Anunt privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015
Anunt 24.09.2014
Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 ...15.05.2014
Anunt- privind aprobarea regulamentului de autorizare ... 22.04.2014
 


Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers