Comunicat de presă Imprimare

Finanţare pentru Campusul şcolar din Roşiorii de Vede

Proiectele de anvergură pe care şi le propune administraţia locală şi care vor schimba în bine viaţa roşiorenilor nu pot fi realizate doar din fonduri proprii, fapt ce duce la atragerea de noi surse la bugetul local.
De curând, a fost acceptată spre finanţare cererea promovată de către autoritatea locala, spre a fi finanţat proiectul „Modernizarea şi reabilitarea Campus Şcolar – Liceul Tehnologic nr.2, din Municipiul Roşiorii de Vede” din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Proiectul propune realizarea unui Campus Şcolar la Liceul Tehnologic nr. 2, din Municipiul Roşiorii de Vede, ce va cuprinde un cămin cu spaţii de cazare pentru elevi şi profesori, o sală de sport modernă, urmând a se realiza şi lucrări de modernizare şi reabilitare a clădirilor existente, reprezentând corpul clădirii liceului şi cantina. Deasemenea vor continua lucrările la garajele şi atelierele şcolii.
Proiectul reprezintă continuarea investiţiei demarate în anul 2007 cu finanţare de la bugetul de stat – Ministerul Educaţiei şi care a fost sistată la finele anului 2008 din lipsa fondurilor.
Valoarea totala a proiectului este de 13.339.304,66 lei din care contribuţia autorităţii locale la cheltuielile eligibile este de 198.826,88 lei, iar cheltuielile neeligibile ale proiectului, constând în expertize tehnice şi auditul proiectului, sunt în cuantum de 288.000,00 lei.