Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

programul Rabla local 2023

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Roşiori de Vede se pregătește pentru înscrierea în Programul privind casarea autovehiculelor uzate. Informaţii despre condiţiile care trebuie îndeplinite pentru înscrierea în program pot fi regӑsite în Ordinul nr. 864 din 30.03.2023, disponibil pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu - www.afm.ro. 250 de vehicule vor putea beneficia de stimulentul pentru casare în Roşiori de Vede, în 2023.

În acest moment, Primăria Roşiori de Vede pregătește documentația pentru înscriere și regulamentul intern pentru acordarea stimulentului de casare, conform ghidului de finanțare. Criteriile de eligibilitate sunt stabilite prin ghid, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru vehicule.

Solicitantul trebuie să fie o persoană fizică cu domiciliul în Roşiori de Vede și să dețină un autovehicul uzat în proprietate, înmatriculat pe numele său ori în coproprietate de cel puțin 5 ani. De asemenea, nu trebuie să aibă datorii restante către bugetul de stat și bugetul local, nu trebuie să fi obținut deja finanțare prin alt Program Rabla pentru același autovehicul și nu trebuie să fie condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului.

Pentru a fi eligibil, autovehiculul trebuie să fie înregistrat în evidențele fiscale ale municipiului Roşiori de Vede și să aibă o vechime de cel puțin 15 ani de la anul fabricației. De asemenea, autovehiculul trebuie să aibă norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Administrațiile locale se pot înscrie în program, în perioada 21-28 aprilie 2023, urmând ca Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) să publice lista cu unitățile administrativ-teritoriale aprobate.

După publicarea listei, locuitorii municipiului Roşiori de Vede se pot înscrie în aplicația pusă la dispoziție de către AFM. Administrația Fondului pentru Mediu va furniza primăriei lista cu solicitanții înscriși, în limita sumei bugetate. După această etapă, potențialii beneficiari ai stimulentului de casare vor putea depune documentele justificative în baza cărora administrația locală va verifica eligibilitatea acestora.

Informaţii actualizate vor fi postate periodic pe site-ul primӑriei - www.primariarosioriidevede.ro .

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede