Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Hotărâri 2021 - 2024

Collapse All
Expand All
Filename
HCL nr. 147 din 27. 10. 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii
HCL nr. 146 din 27. 10. 2021 privind inchirierea unui spatiu in imobilul situat in str. N. Balcescu nr. 10, cu destinatia sediu partid politic AUR
HCL nr. 145 din 27. 10. 2021 privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi in Mun. Rosiori de Vede
HCL nr. 144 din 27. 10. 2021 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a serv. social - Niciodata singur - Sprijin pt bunicii comunitatii
HCL nr. 143 din 27. 10. 2021 privind aprobarea imprumutului de folosinta a unui tocator de crengi
HCL nr. 142 din 27. 10. 2021 privind modificarea si completarea contractului de asociere, aprobat prin HCL nr. 75 din 27. 05. 2021 - pt realizarea in comun a Fstivalului Ideo Ideis
HCL nr. 141 din 27. 10. 2021 privind modificarea articolului 1 al HCL nr 89 din 07. 06. 2021 referitor la aprobarea contribuției materiale UAT - pentru finantarea CS Sporting 2008 , pt. anul 2021
HCL nr. 140 din 27. 10. 2021 privind raprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS Servconstruct SRL
HCL nr. 139 din 27. 10. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
HCL nr. 138 din 14. 10. 2021 privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate a solcitantilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
HCL nr. 137 din 14. 10. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
HCL nr. 136 din 14. 10. 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a orgnigramei si statului de functii
HCL nr. 135 din 14. 10. 2021 privind aprobarea cererii de finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny si devizul general estimativ pt. obiectivul Modernizare strazi, etapa 1
HCL nr. 135 din 14. 10. 2021 privind aprobarea cererii de finantare prin PNI Anghel Saligny si devizul general estimativ pt. obiectivul Modernizare strazi, etapa 1
HCL nr. 134 din 14. 10. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pt. obiectivul de investitii Modernizare strazi in municipiul Rosiori de Vede, etapa I
HCL nr. 133 din 14. 10. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in conf. cu prev. OG 15 din 2021, pt obiectivul Modernizare si reabilitare strazi, et. I
HCL nr. 132 din 14. 10. 2021 privind aprobarea cprocedurii de acordare a unui ajutor individual de minimis in favoarea SC URBIS SErvconstruct SRL
HCL nr. 131 din 14. 10. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ...
HCL nr. 130 din 14. 10. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri propprii pae anul 2021
HCL nr. 129 din 14. 10. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pt obiectvul de investitii Modernizare iluminat public stradal in municipiu
HCL nr. 128 din 14. 10. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pt obiectvul de investitii Realizare sistem de minitorizare vide
HCL nr. 127 din 16. 09. 2021 privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea a doua cazane apartinand centralei termice a Spitalului Caritas siotuat in str Carpati nr. 33
HCL nr. 126 din 16. 09. 2021 privind respingerea proiectului de hotarare ref.la respingerea solicitarii SC Agrotme SRL pt. prelungirea perioadei contractuale a cont. de arenda nr. 21139
HCL nr. 125 din 16. 09. 2021 privind schimbul de locuinte ANL detinuta de d-nul Cristea George in str. Oltului, bl. E, ap. 13 cu locuinta ANL libera din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S2, ap. 7
HCL nr. 124 din 16. 09. 2021 privind stabilirea chiriei pentru contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte sociale, locuinte de serviciu, case nationalizate si apartamente vechi
HCL nr. 123 din 16. 09. 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2212 din 01. 01. 2001
HCL nr. 122 din 16. 09. 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copii care frecventeaza Cresa municipala in anul scolar 2021 - 2022
HCL nr. 121 din 16. 09. 2021 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiori de Vede pe anul 2021
HCL nr. 114 din 29. 07. 2021 privind aprobarea Proiectului Pacientii in siguranta la Caritas
HCL nr. 113 din 29. 07. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
HCL nr. 112 din 29. 07. 2021 privind inchirierea prin licitatie publica a trei spatii comerciale ... situate in imobilul din str. Nicolae Balcescu nr. 2-4
HCL nr. 111 din 29. 07. 2021 privind respingerea cererii de cesiune a contractului de concesionare nr. 11 din 17. 03. 2021 si incetarea acestuia
HCL nr. 110 din 29. 07. 2021 privind declararea unei constructii metalice tip totem amplasata pe domeniul public, trotuarul de la intersectia M. Kogalniceanu cu str. Marasesti
HCL nr. 109 din 29. 07. 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2157 din 01. 01. 200
HCL nr. 108 din 29. 07. 2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare
HCL nr. 107 din 29. 07. 2021 privind declararea unui teren extravilan in suprafata totala de 1,3500 ha, ca apartinand domeniului privat al municipiului
HCL nr. 106 din 29. 07. 2021 privind declararea unui imobil situat in str. Viilor nr. 1, ca apoartinand domeniului privat
HCL nr. 105 din 29. 07. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii Modernizare si reabilitare Campus Scolar - Lic. Tehnologic nr. 2
HCL nr. 104 din 29. 07. 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social furnizat la domiciliu pentru pers. varstnice prin pr.Niciodata singur - Sprijin pentru bunicii comunitatii
HCL nr. 103 din 29. 07. 2021 privind actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea copiilor aflati in situatie de risc de separare de parinti in Centrul de Zi - serviciul social
HCL nr. 102 din 29. 07. 2021 privind actualizarea Regulamentului de functionare a Centrului de Zi
HCL nr. 101 din 29. 07. 2021 privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local
HCL nr. 100 din 29. 07. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial ... la 30. 06. 2021
HCL nr. 99 din 29. 07. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
HCL nr. 98 din 29. 07. 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local ... al anului 2020
HCL nr. 97 din 29. 07. 2021 privind aprobarea cererii de finanțare si implementare a proiectului Scoala mea - Masuri educative ... strainatte.
HCL nr. 96 din 24. 06. 2021 privind repartizarea locuintei de necesitate in suprafata de 71,55 mp, situata in str. Vadul Vezii, familiei Mustata M.
HCL nr. 95 din 24. 06. 2021 privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului CT1, proprietate privata a UAT Mun. Rosiori de Vede, situat in Zona Izbiceanu
HCL nr. 94 din 24. 06. 2021 privind declararea unui teren in suprafata de 20.327 mp, situat pe DJ 612A, f.n., ca apartinand domeniului privat al municipiului
HCL nr. 93 din 24. 06. 2021 privind procedura si conditiile de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor care se afla in situatie de necesitate
HCL nr. 92 din 24. 06. 2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii al Spitalului Caritas
HCL nr. 91 din 24. 06. 2021 privind modificarea Anexei 1 la HCL 76 din 27. 05. 2021 - aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare - semestrul II, an scolar 2020 - 2021.
HCL nr. 90 din 07 iunie 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2027 privind aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si a statului de functii
HCL nr. 89 din 07 iunie 2021 privind aprobarea contributiei materiale ... pentru functionarea CS Sporting Rosiori 2008, in anul 2021
HCL nr. 88 din 27 mai 2021 privind aprobarea participarii in cadrul programului South-Muntenia Energy Efficiency for Public Investment Programme
HCL nr. 87 din 27 mai 2021 privind convocarea adunarii proprietarilor de terenuri agricole, pt. desemnarea.. in Comisia Locala ... terenuri agricole si forestiere
HCL nr. 86 din 27 mai 2021 privind modificarea HCl nr. 115 din 30 mai 2017 privind aprobarea structurii organizatorice
HCL nr. 85 din 27 mai 2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere care expira in anul 2021 ale imibilelor ... din fondul locativ
HCL nr. 84 din 27 mai 2021 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si casare obiecte de inventar ... C.N. Anastasescu
HCL nr. 83 din 27 mai 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare Locală a Municipiului Rosiori de Vede pentru perioada 2021 - 2027
HCL nr. 82 din 27 mai 2021 privind schimbarea destinatiei imobilului Centrul de Zi Vadul Vezii din Adapost Educational de Zi ... in locuinta sociala.
HCL nr. 81 din 27 mai 2021 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local ... situat in str. Vadul Vezii f.n.
HCL nr. 80 din 27 mai 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
HCL nr. 79 din 27 mai 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2393 din 20. 08. 2002
HCL nr. 78 din 27 mai 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2344 din 01. 07. 2001
HCL nr. 77 din 27 mai 2021 privind utilizarea unui teren apartinand domeniului public ... pentru Modernizare LEA joasa tensiune si bransamente-PCZ1253
HCL nr. 76 din 27 mai 2021 privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor ... pt. sem. al II-lea al anului scolar 2020 - 2021
HCL nr. 75 din 27 mai 2021 privind asocierea ... cu Asociatia TET Alexandria pentru realizarea in comun a Festivalului de teatru tanar IDEO IDEIS
HCL nr. 74 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie ... la AMR, pentru anul 2021
HCL nr. 73 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie ... la ADI Teleormanul, pentru anul 2021
HCL nr. 72 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie ... la ADI Managenetul Deseurilor Teleorman, pentru anul 2021
HCL nr. 71 din 27 mai 2021 privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 70 din 27 mai 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetar din 2020
HCL nr. 69 din 22. 04. 2021 privind aprobarea Parteneriatului cu Asociatia Urbanium in vederea depunerii spre finantare la AFNC sesiunea II din 2021, sectiunea Educatie prin cultura, a proiectului Ideo Ideis
HCL nr. 68 din 22. 04. 2021 privind cesiunea contractului de concesiune nr. 2 din 07. 01. 2002 având ca obievt concesionarea suprafetei de 574 mp
HCL nr. 67 din 22. 04. 2021 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 3074 din 01. 01. 2001 avand ca obiect inchirierea unei suprafete de 78,20 mp
HCL nr. 66 din 22. 04. 2021 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului
HCL nr. 65 din 22. 04. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial
HCL nr. 64 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA
HCL nr. 63 din 22. 04. 2021 privind bugetul local, bugetul institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
HCL nr. 62 din 15. 04. 2021 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru apobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri propriI ...
HCL nr. 61 din 15. 04. 2021 privind modificarea HCL nr. 124 din 21. 09. 2020 pentru vanzarea prin licitatie publica aunui teren apartinand domeniului privat - Aleea CFR, fn
HCL nr. 60 din 15. 04. 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
HCL nr. 59 din 15. 04. 2021 privind respingere a poiectului de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei statului de functii
HCL nr. 58 din 15. 04. 2021 privind completarea HCL nr. 40 din 26. 03. 2021 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local
HCL nr. 57 din 15. 04. 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
HCL nr. 56 din 15. 04. 2021 privind respengerea proiectului de hotarare pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice ...
HCL nr. 55 din 15. 04. 2021 privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS ERVCONSTRUCT
HCL nr. 54 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului
HCL nr. 53 din 25 martie 2021 privind declararea unui teren in suprafata de 21.965 mp, situat in str. Vadul Vezii f.n., fosta Pepinieră, ca aparținând domeniului privat
HCL nr. 52 din 25 martie 2021 privind aprobarea eliberarea din functia publica de conducere de sef al serviciului SPCLEP Rosiori de Vede a domnului Stanca Dorin
HCL nr. 51 din 25 martie 2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală cu Federatia Filantropica
HCL nr. 50 din 25 martie 2021 privind modificarea HCL nr. 189 din 18. 12. 2018 referitoare la aprobarea inventarului locuințelor și terenurilor proprietate privată de stat
HCL nr. 49 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului social de zi - Cantina de Ajutor Social
HCL nr. 48 din 25 martie 2021 privind actualizarea Manualului de proceduri pentru asistarea la Cantina de Ajutor Social
HCL nr. 47 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Adăpostului de Noapte
HCL nr. 46 din 25 martie 2021 privind actualizarea Manualului de de proceduri pentru admiterea persoanelor fără adăpost în Adăpostul de Noapte
HCL nr. 45 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului de Bătrâni Sf. Teodor
HCL nr. 44 din 25 martie 2021 privind actualizarea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru îngrijirea persoanelor varstnice la Caminul de batrani
HCL nr. 43 din 25 martie 2021 privind actualizarea HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 referitoare la stabilirea chiriilor pe anul 2021
HCL nr. 42 din 25 martie 2021 privind atestarea persoanelor fizice ca administratori de condomenii
HCL nr. 41 din 25 martie 2021 privind reglementarea perioadei în care este datorată redevența conf. contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport gratuit elevi - SC Transurbana
HCL nr. 40 din 25 martie 2021 privind HCL nr. 69 din 31. 05. 2018
HCL nr. 39 din 25 martie 2021 privind aprobarea desfășurării transportului rutier de persoane - elevi - in cont propriu si aprobarea Regulamentului
HCL nr. 38 din 25 martie 2021 privind prelungirea duratei valabilitatii bunurilor proprietate publică catre Spiatalul Caritas
HCL nr. 37 din 25 martie 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local - 31. 12. 2020
HCL nr. 36 din 25. 02. 2021 - respingerea proiectului de hotărâre pentru alegerea viceprimarului municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman
HCL nr. 35 din 25. 02. 2021 - desemnarea reprezentanților CL in CEAC din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și Șc. Postlic.F.E.G. Education -an școlar 2020 -2021
HCL nr. 34 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 11530.05.2017 privind aprobsarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii
HCL nr. 33 din 25. 02. 2021 - actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul de Bătrâni Sf. Teodor
HCL nr. 32 din 25. 02. 2021 - prelungirea contractului de inchiriere nr. 2289 din 23.09.2019 incheiat intre Sc. Gimn. Dan Berindei si Sc. Postlic. - FEG Education
HCL nr. 31 din 25. 02. 2021 - revocarea H.C.L. nr. 127 din 21.09.2020 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 102 din 20.06.2019 - Sc. Gimn. Dan Berindei
HCL nr. 30 din 25. 02. 2021 - constituirea grupului de lucru in vederea identificarii si gestionarii asezarilor informale - pentru imbunatatirea conditiilor de viata
HCL nr. 29 din 25. 02. 2021 - atribuirea destinației și de Muzeu Virtual spațiului în suprafață de 93,15 mp din cadrul Centrului Cultural
HCL nr. 28 din 25. 02. 2021 - cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2139 din 01.01.2001
HCL nr. 27 din 25. 02. 2021 - primirea in folosinta gratuita a CL al municipiului a unor bunuri, proprietate privata a judetului - Sist. Integrat de Management al Deseurilor
HCL nr. 26 din 25. 02. 2021 - ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului
HCL nr. 25 din 25. 02. 2021 - acordarea unui mandat special reprezentaților C. L. Roșiori de Vede în AGA a S.C. URBIS SERV. S.A. pentru aprobarea schimbării formei juridice
HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 - stabilirea chiriilor pentru anul 2021 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite de ANL
HCL nr. 23 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 170 din 2019 referitoare la procedura de realizare a schimbului de locuinte, aflate in exploatare, construite de ANL
HCL nr. 22 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5
HCL nr. 21 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S4, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5
HCL nr. 20 din 25. 02. 2021 - privind închirierea suprafetei de 24.48 mp și modificarea contractului de inchiriere nr. 7121 din 09.04.2019 - str. Oltului, nr. 35
HCL nr. 19 din 25. 02. 2021 - inchirierea suprafetei de 43.67 mp si modificarea contractului de inchiriere nr. 5764 din 14.03.2008 - str. Oltului, nr. 35
HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020
HCL nr. 17 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 privind aprobarea structurii organizatorice si statului de functii
HCL nr. 16 din 22. 01. 2021 - alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
HCL nr. 15 din 22. 01. 2021 - aprobarea programului minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al DCECS pt 2021
HCL nr. 14 din 22. 01. 2021 - aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 13 din 22. 01. 2021 - reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 12 din 22. 01. 2021 - revocarea H.C.L. nr.92-29.08.2003 privind acceptarea unei donații
HCL nr. 11 din 22. 01. 2021 - proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Roșiori de Vede, pentru 2021-2022
HCL nr. 10 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 188-19.12.2019 referitoare la aprobarea grilei de salarizare in vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcț. publici
HCL nr. 9 din 22. 01. 2021 - stabilirea standardului minim de cost pentru serv.l social prestat prin Căminul de bătrâni Sf. Teodor Cod 8730-CR-V-I și a costului mediu lunar de
HCL nr. 8 din 22. 01. 2021 - aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor
HCL nr. 7 din 22. 01. 2021 - modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice
HCL nr. 6 din 22. 01. 2021 -modifi. H.C.L. nr. 123 din 2012 ref. la darea in folos. grat. pe term. limit.catre SC Urbis a trei imobile - str. Republicii, str. Vadul Vezii, Zona Abator
HCL nr. 5 din 22. 01. 2021 - modificarea H.C.L. nr. 2023.02.2017 referitoare la darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre SC Urbis Servconstruct SA a unui teren
HCL nr. 4 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil situat in Aleea CFR
HCL nr. 3 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil sit in strada Sf Vineri
HCL nr. 2 din 22. 01. 2021- cesiunea contractului de concesiune nr. 141 din 06.08.2008
HCL nr. 1 din 22. 01. 2021 - aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede