Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Hotărâri 2021 - 2024

Collapse All
Expand All
Filename
2023
HCL nr. 43 din 19. 04. 2023 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiect ... Infiintarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV)
HCL nr. 42 din 19. 04. 2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI și ... Renovarea energetică Dan Berindei
HCL nr. 41 din 19. 04. 2023 privind participarea Municipiului Roșiori de Vede la Programul privind casarea autovehiculelor uzate
HCL nr. 40 din 19. 04. 2023 privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții Renovarea energetică moderată a Școlii Dan Berindei
HCL nr. 39 din 30. 03. 2023 privind modificarea si completarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice, de personal ... Spitalului Municipal Caritas
HCL nr. 38 din 30. 03. 2023 privind modificarea HCL nr. 115 din 26.08.2021 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Caritas
HCL nr. 37 din 30. 03. 2023 privind cesiunea contractului de concesiune înregistrat sub nr. 8341 din 30. 09. 1998
HCL nr. 36 din 30. 03. 2023 privind modlificarca Anexei nr. 1 la HCL nr. 26 din 23. 02. 2023 privind aprobarea Documentației … Modcrnizare străzi … prin Programul Național Anghel Saligny
HCL nr. 35 din 30. 03. 2023 privind modificarea HCL nr. 131 din 27.10.2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar cu frecvență … în anul școlar 2022-2023
HCL nr. 34 din 30. 03. 2023 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede ... în calitate de membru asociat la ADI Manag. Deseurilor
HCL nr. 33 din 30. 03. 2023 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede ... în calitate de membru asociat la ADI Teleormanul
HCL nr. 32 din 30. 03. 2023 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin Consiliul Local ... în calitate de membru asociat la AMR
HCL nr. 31 din 30. 03. 2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
HCL nr. 30 din 30. 03. 2023 privind privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023
HCL nr. 21 din 26. 01. 2023 privind modificarea anexelor nr. 6 ți nr. 8 la HCL nr. 79 din 12. 03. 2014privind concesionarea serviciului public privind gestionarea câinilor fără stăpân
HCL nr. 20 din 26. 01. 2023 privind modificarea HCL nr. 145 din 10. 11. 2022 ... depunere cerere de finanțare Înființarea unui centru de colectare deseuri prin aport voluntar
HCL nr. 19 din 26. 01. 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
HCL nr. 18 din 26. 01. 2023 privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Roșiori de Vede, situat în str. Dunării, zona bloc K1
HCL nr. 17 din 26. 01. 2023 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 16 din 26. 01. 2023 privind desfășurarea manifestărilor culturale, educative și sportive în cadrul Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori de Vede, în anul 2023
HCL nr. 15 din 26. 01. 2023 privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiori de Vede în anul 2023
HCL nr. 14 din 26. 01. 2023 privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Căminul de bătrâni Sf.Teodor cod 8730-CR-V-I ..
HCL nr. 13 din 26. 01. 2023 privind aprobarea Planului anual de acțiuni - lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ... beneficiarii de ajutor social
HCL nr. 12 din 26. 01. 2023 privind scutirea d-nei V. C. de la plata chiriei pentru locuința din fondul locativ de stat -casa naționalizată, din str. Oltului, nr.35
HCL nr. 11 din 26. 01. 2023 privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor sociale, case naționalizate, apartamente vechi și curți grădini, care fac parte din fondul locativ
HCL nr. 10 din 26. 01. 2023 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, ce expiră în cursul anului 2023, pentru locuințele ANL din municipiul Roșiori de Vede
HCL nr. 9 din 26. 01. 2023 privind modificarea și completarea HCL nr.115 din 30.05.2017 privind aprobarea structurii organizatorice
HCL nr. 8 din 26. 01. 2023 privind aprobarea contribuției materiale a UAT Rosiori de Vede pt. finanțarea Clubului Sporting 2008 Roșiori de Vede, în anul 2023
HCL nr. 7 din 26. 01. 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL
HCL nr. 6 din 26. 01. 2023 privind aprobarea bugetului local ... pe anul 2023
HCL nr. 5 din 26. 01. 2023 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local ... la 31.12.2022
HCL nr. 4 din 25. 01. 2023 privind modificarea HCL nr. 115 din 29. 09. 2023 având ca obiect Renovarea energetică modernă a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu din Municipiul Roșiori de Vede
HCL nr. 3 din 11. 01. 2023 privind îndreptare de eroare materială din HCL nr.197 din 18.12.2018 prin care s-a aprobat nomenclatorul străzilor municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 2 din 11. 01. 2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Roșiori de Vede, pentru anul scolar 2023-2024.
HCL nr. 1 din 11. 01. 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.
2022
HCL nr. 171 din 22. 12. 2022 privind aprobarea grilei de salarizare în vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual
HCL nr. 170 din 22. 12. 2022 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Protoieria Rosiori de Vede
HCL nr. 169 din 22. 12. 2022 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare
HCL nr. 168 din 22. 12. 2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Roșiori de Vede, a unui imobil teren, în suprafață de 16550 mp, situat în str. Dunării, f.n.
HCL nr. 167 din 22. 12. 2022 privind mandatarea ADI TELEORMANUL să exercite în numele și pe seama UAT, atribuțiile, drepturile și obligațiile privind Delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare
HCL nr. 166 din 22. 12. 2022 privind avizarea Caietului de sarcini al serv. de alimentare cu apă și de canalizare din Aria de operare, jud. Tr. și acordarea unui mandat special reprezentantului în AG ADI Tr
HCL nr. 165 din 22. 12. 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Roșiori de Vede în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TELEORMANUL
HCL nr. 164 din 22. 12. 2022 privind modificarea art. l al HCL nr. 131 din 27.10.2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar
HCL nr. 163 din 22. 12. 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022
HCL nr. 163 din 22. 12. 2022 privind mandatarea ADI TELEORMANUL să exercite în numele și pe seama UAT, atribuțiile, drepturile și obligațiile privind Delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare
HCL nr. 162 din 22. 12. 2022 privind modificarea HCL nr. 1 din 27. 01. 2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat la ... al anului 2021
HCL nr. 161 din 08. 12. 2022 modificarea hotărârii de consiliu nr. 127 din 19. 10. 2022 aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul Construirea a 31 insule ecologice digitalizate
HCL nr. 160 din 08. 12. 2022 privind aprobarea proiectului Achizitionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului Municipal Caritas Rosiori de Vede
HCL nr. 159 din 23. 11. 2022 privind modificarea art. 1 alin. 1 al HCL nr. 131 din 27. 10. 2022 privind aprobarea numarului de burse acordate elevilor ... 2022 - 2023
HCL nr. 158 din 23. 11. 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF pt. obectiv de investitii Instalatie de detecatre si alarmare la incendiu ... proiect Pacienti in siguranta la spitalul Caritas
HCL nr. 157 din 23. 11. 2022 darea în folosință gratuită a suprafeței de teren intravilan 1748 mp, situat în , str. Oltului, f.n., către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
HCL nr. 156 din 23. 11. 2022 modificarea poziției nr. 12 din Anexa nr. 11 a HCL nr. 93 din 26. 08. 2003 pentru aprobarea Statutului Municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 155 din 23. 11. 2022 prelungirea duratei contractului de comodat nr.674 din 03. 09. 2018
HCL nr. 154 din 23. 11. 2022 stabilirea tarifului pentru pornirea licitației pentru închirierile de terenuri și spații construite
HCL nr. 153 din 23. 11. 2022privind majorarea chiriei și redevenței datorate de persoanele fizice sau juridice, titulari ai contractelor de închiriere sau concesiune ...
HCL nr. 152 din 23. 11. 2022 aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Roșiori de Vede, str. Republicii, bl. 415
HCL nr. 151 din 23. 11. 2022 aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, nr.63, bl. F2
HCL nr. 150 din 23. 11. 2022 aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, nr.63, bl. F2
HCL nr. 149 din 23. 11. 2022 actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială — structură în aparatul de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 148 din 23. 11. 2022 privind modificarea și completarea HCL nr.115 din 30.05.2017 privind aprob. structurii organizatorice, de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate
HCL nr. 147 din 23. 11. 2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Roșiori de Vede
HCL nr. 146 din 23. 11. 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022
HCL nr. 145 din 10. 11. 2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul Infiintarea unui centru de colectare deseuri prin aport voluntar in Rosiori de Vede
HCL nr. 132 din 27. 10. 2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar cu frecvență din Municipiul Roșiori de Vede în anul școlar 2022-2023
HCL nr. 131 din 27. 10. 2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar cu frecvență din Municipiul Roșiori de Vede în anul școlar 2022-2023
HCL nr. 130 din 27. 10. 2022 privind aprobarea conturilor de cxccuțic ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii-la 30. 09. 2022
HCL nr. 129 din 27. 10. 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022
HCL nr. 128 din 27. 10. 2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 135 din 17.11.2020 prin care a fost stabilită componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
HCL nr. 127 din 19. 10. 22 privind aprobarea cererii de finantare cu titlul Construirea a 31 insule ecologice digitalizate in Mun. Roșiori de Vede
HCL nr. 126 din 29. 09. 2022 privind aprobarea proiectului Renovarea energetica moderata a blocului L11, str. M. Kogalniceanu, FN din Municipiul Rosiori de Vede
HCL nr. 125 din 29. 09. 2022 privind stabilirea chiriei pentru contractele de închiriere ce au ca obiect, locuințe sociale, locuințe de serviciu, locuințe de necesitate, case naționalizate și apartamente vechi
HCL nr. 124 din 29. 09. 2022 privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin ANL, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, nr. 63, bl. F2, sc. A, ap. 15
HCL nr. 123 din 29. 09. 2022 privind privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin ANL, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, nr. 63, bl. F2, sc. A, ap. 14
HCL nr. 122 din 29. 09. 2022 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2351 din 01. 07. 2001
HCL nr. 121 din 29. 09. 2022 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare
HCL nr. 120 din 29. 09. 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 119 din 29. 09. 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității constituite la nivelul unităților de învățământ preuniversitar
HCL nr. 118 din 29. 09. 2022 privind acordul arondării Clubului Sportiv Școlar Roșiori de Vede, unitate fără personalitate juridică, Ia Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele, unitate cu personalitate juridică
HCL nr. 117 din 29. 09. 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Rosiori de Vede in AGA ADI Teleorman
HCL nr. 116 din 29. 09. 2022 privind aprobarea proiectului Renovarea energetică moderată a Grădiniței nr.3 din Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman cu finanțare prin fonduri publice nerambursabile
HCL nr. 115 din 29. 09. 2022 privind proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Renovarea energetică moderată a Scoli Mihai Eminescu din Municipiul Roșiori de Vede
HCL nr. 114 din 29. 09. 2022 privind privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și aprobarea bugetului
HCL nr. 113 din 29. 09. 2022 privind modificarea HCL nr. 1 din 27.01.2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a exccedentului anual al bugetului local ... al anului 2021
HCL nr. 112 din 29. 09. 2022 privind modificarea art 1 al HCL nr. 26 din 24. 02. 2022 referitor la aprobarea contribuției materiale a UAT pentru finanțarea CS Sportin 2008 Roșiori, în anul 2022
HCL nr. 111 din 29. 09. 2022 privind incetarea mandatului de consilier local in Consiliul Local, al domnului Fierascu Constantin, ca urmare a demmisiei
HCL nr. 110 din 14. 09. 2022 - modif. HCL nr. 43 - 30. 03. 2022 privind aprobarea proiectului Renovare energetica moderata a scolii Dan Berindei din Mun. Rosiori de Vede.
HCL nr. 109 din 14. 09. 2022 - modif. HCL nr. 41 - 30. 03. 2022 privind aprobarea proiectului Extindere sistem supraveghere video - Politia locala din Mun. Rosiori de Vede.
HCL nr. 108 din 18. 08. 2022 privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin ANL, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, bl.F2, sc. A, ap.6
HCL nr. 107 din 18. 08. 2022 privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin ANLe, situată în Roșiori de Vede, str. Republicii, bl.415, ap.13,
HCL nr. 106 din 18. 08. 2022 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Protoieria Rosiori de Vede
HCL nr. 105 din 18. 08. 2022 privind acțiunile în instanță care fac obiectul Dosarelor civile nr.1029-87-2022, nr.1059-87-2022, nr.1176-87-2022 și nr.1230-87-2022 și mandatarea primarului
HCL nr. 104 din 18. 08. 2022 privind apartamentarea imobilului - bloc ANL F2, sc. A si B, str. Aleea Parc Nord, nr. 63, cartea funcira 22229
HCL nr. 103 din 18. 08. 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului inst. publice si activitatilor finantate integral sua patrtial din venituri propriipe anul 2022
HCL nr. 102 din 28.. 07. 2022 privind darea in administrarea pe anul scolar 2022-2023 catre Scaola Gimnaziala Mihai Eminescu a 3 sali de clasa situate la etajul 1 corp C in cadrul Liceului Tehnologic Anghel Saligny
HCL nr. 101 din 28. 07. 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
HCL nr. 100 din 28. 07. 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a Iazului Mare B3 aparținând domeniului public al municipiului, situat in tarlalele 43 si 48
HCL nr. 99 din 28. 07. 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a Iazului Mare B2, situat in tarlaua 42 și Incinta Pescarus, situata in tarlaua 43, aparținând domeniului public al municipiului
HCL nr. 98 din 28. 07. 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a Iazului Mare B1 aparținând domeniului public al municipiului, situat in tarlalele 44 si 45
HCL nr. 97 din 28. 07. 2022 privind reglementarea traficului rutier pe strada Carpati si strada Republicii
HCL nr. 96 din 28. 07. 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniul public de interes local al municipiului, situat in imobilul din str. Nicolae Balcescu nr. 2-4
HCL nr. 95 din 28. 07. 2022 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 7025 din 25. 06. 2012
HCL nr. 94 din 28. 07. 2022 privind majorarea alocatiei de hrana in acordarea serviciilor sociale prin Caminul de Batrani
HCL nr. 93 din 28. 07. 2022 privind aprobarea rconturilor de executie ale bugetului local ... si bugetului imprumuturiloe interne, intocmite pe cele doua sectiuni la 30. 06. 2022
HCL nr. 92 din 28. 07. 2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiori de Vede
HCL nr. 91 din 06. 07. 2022 privind rectificarea bugetului local si a bugetului imprumuturilor interne - anul 2022
HCL nr. 90 din 23 iunie 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Caritas
HCL nr. 89 din 23 iunie 2022 privind incetarea contractului de concesiune nr. 27 din 15. 08. 2003
HCL nr. 88 din 23 iunie 2022 privind prelungirea contractelor de inchiriere a locuintelor sociale, case nationalizate. apartamente vechi si curti gradini, care fac parte din fondul locativ
HCL nr. 87 din 23 iunie 2022 privind aprobarea ordinii de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare cu chirie a locuintelor sociale din fondul locativ
HCL nr. 85 din 23 iunie 2022 privind aprobarea protocolului pentru organizarea de evenimente cicliste, cicliste de anduranta si cicloturirstice pe raza municipiului
HCL nr. 84 din 23 iunie 2022 privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 83 din 7 iunie 2022 privind alegerea viceprimarului municipiului Rosiori de Vede
HCL nr. 82 din 7 iunie 2022 privind predarea catre CNI a amplasamentului, teren si constructii existente pe amplasament - obiectiv Modernizarea si reabilitarea Targului saptamanal DJ612A-km14+154-14+600, nr. 1
HCL nr. 81 din 7 iunie 2022 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru Modernizarea si reabilitarea Targului saptamanal DJ612A-km14+154-14+600, nr. 1
HCL nr. 80 din 7 iunie 2022 privind actualizare deviz general - Modernizare, consolidare si extindere Cinematograf Modern
HCL nr. 79 din 7 iunie 2022 privind declararea imobilului din str. B-dul Sf Vineri nr. 52 ca apartinand domeniului privat al Municipiului Rosiori de Vede
HCL nr. 78 din 7 iunie 2022 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Rosiori de Vede in Adunarea Generala a Actionarilor la SC APA SERV SA
HCL nr. 77 din 7 iunie 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2022 privind aprobarea structurii organizatorice de personal ...
HCL nr. 76 din 26 mai 2022 privind declararea terenului in suprafata de 56 mp, situat in str. Carpati nr. 16, ca apartinand domeniului privat al municipiului
HCL nr. 75 din 26 mai 2022 privind aprobrarea unui sprijn financiar pentru Biserica Sf. Ioan Botezatorul
HCL nr. 74 din 26 mai 2022 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 14440 din 22. 11. 2000
HCL nr. 73 din 26 mai 2022 privind vanzarea unui teren in suprafata de 295 mp - str. Capitan Corlatescu nr. 39C
HCL nr. 72 din 26 mai 2022 privind cesiunea contractului de inchiriere nr 2339 din 15. 06. 2001
HCL nr. 71 din 26 mai 2022 privind declansarea procedurii de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi - 3 autorizatii taxi
HCL nr. 70 din 26 mai 2022 privind modificarea HCL nr. 54 din 30. 08. 2012 - parcari de domiciliu
HCL nr. 69 din 26 mai 2022 privind aprobarea arondarii compartimentului Cresa Municipala la unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala Dan Berindei
HCL nr. 68 din 26 mai 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 - organigrama Spitalului Municipal Caritas Rosiori de Vede
HCL nr. 67 din 26 mai 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
HCL nr. 66 din 26 mai 2022 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local - întocmite pe cele doua sectiuni la 31. 03. 2022
HCL nr. 66 din 26 mai 2022 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local - întocmite pe cele doua sectiuni la 31. 03. 2022 (15fabe41-02d7-4a94-8602-0d8d0a55fccb)
HCL nr. 65 din 26 mai 2022 privind contului anual de executie al bugetului - la 31. 12. 2022
HCL nr. 65 din 26 mai 2022 privind contului anual de executie al bugetului - la 31. 12. 2022 (e5540025-8792-40cd-9812-17acfe67c790)
HCL nr. 64 din 26 mai 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022
HCL nr. 64 din 26 mai 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 (bd96690b-82de-4da9-8a86-288f4acfb49c)
HCL nr. 63 din 17 mai 2022 privind instrumentarea proiectului Pacienti in siguranta la Caritas
HCL nr. 62 din 17 mai 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
HCL nr. 61 din 13 aprilie 2022 privind actualizarea Anexei la Hotara ea Consiliului Local nr. 32 din 20. 03. 2019
HCL nr. 60 din 06 aprilie 2022 privind reglementarea traficului rutier pe strada Nicolae Balcescu - in sensul de mers dinspre starada Mărăști
HCL nr. 59 din 06 aprilie 2022 privind respingerea proiectului de hotarare cu prijire la aprobarea unui sprijin financiar pentru Biserica Sf. Ioan Botezatorul
HCL nr. 58 din 06 aprilie 2022 privind desemnarea reprezentantilor CL in grupurile de actiune antibullyng din unitatile de invatamant preuniversitar de stat
HCL nr. 57 din 06 aprilie 2022 privind vanzarea de energie electrica rezultata din productia Centralei Fotovoltaice
HCL nr. 56 din 06 aprilie 2022 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
HCL nr. 55 din 06 aprilie 2022 privind declararea unui teren in suprafata de 34 mp, situat in str. Lt. Balacescu fn
HCL nr. 54 din 06 aprilie 2022 privind modificarea contractului de inchiriere nr. 3130 din 29. 01. 2005 si incetarea contractului nr. 1183 din 08. 02. 2001
HCL nr. 53 din 06 aprilie 2022 privind indreptarea unei erori materiale strecurata in cuprinsul HCL nr. 162 din 25. 11. 2021 - modificarea inventarului - bunuri publice
HCL nr. 52 din 06 aprilie 2022 privind cesiunea contractului de chirie nr. 2406 din 5 mai 2003
HCL nr. 51 din 06 aprilie 2022 privind scutirea doamnei Micu Florina de plata chiriei
HCL nr. 50 din 06 aprilie 2022 privind aprobarea modificarii HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal
HCL nr. 49 din 30 martie 2022 privind aprobarea mutarii definitive a doamnei Ingineru Madalina Veronica - functia publica de conducere sef serviciu, clasa I, gradul II la SPCLEP
HCL nr. 48 din 30 martie 2022 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Biserica Adventistă de Ziua a Saptea
HCL nr. 47 din 30 martie 2022 privind stanilirea cotei de carburant lunar pentru microbuzul marca Iveco Daily - TR 07 CRV - transport scolar
HCL nr. 46 din 30 martie 2022 privind respingerea proiectului pentru acordarea unui mandat special in AG a ADI Teleormanul
HCL nr. 45 din 30 martie 2022 privind asociarea Municipiului Rosiori de Vede, prin Consiliul Local, cu Asociația TETA Alexandria
HCL nr. 44 din 30 martie 2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse - semestrul al II-lea al anului scolar 2021 - 2022
HCL nr. 43 din 30 martie 2022 privind Renovarea energetica moderata a scolii Dan Berindei
HCL nr. 42 din 30 martie 2022 privind Realizarea documentatiei de urbanism - PUZ, finantare prin fonduri publice nerambursabile
HCL nr. 41 din 30 martie 2022 privind Extindere supraveghere video -Politia Locală
HCL nr. 40 din 30 martie 2022 privind rectificarea bugetului local - 2022
HCL nr. 39 din 24 februarie 2022 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiori de Vede pe anul 2022
HCL nr. 38 din 24 februarie 2022 privind cesiounea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2356 din 01. 07. 2001
HCL nr. 37 din 24 februarie 2022 privind declararea unui teren in suprf. de 4.555 mp situat in str. Oltului f.n. ca apartinand dom. privat
HCL nr. 36 din 24 februarie 2022 privind declararea unui teren in suprf. de 295 mp situat in str. Cap. Corlatescu nr. 39C ca apartinand dom. privat
HCL nr. 35 din 24 februarie 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în CEAC în unitățile de învățământ preuniversitar de stat , pentru anul școlar 2021-2022
HCL nr. 34 din 24 februarie 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unit. de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2021-2022
HCL nr. 33 din 24 februarie 2022 privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului în tarlalele 33, 34. 36, parcelele 295, 292, 303
HCL nr. 32 din 24 februarie 2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Rosiori de Vede, a imob. situat in str. Viilor, nr. 1, cu nr. cadastral 27164
HCL nr. 31 din 24 februarie 2022 privind modificarea și completarea HCL nr.24 din 28.08.2008 referitoare la aprobarea Reg. privind procedura de acordare, atribuire și eliberare a autorizații taxi
HCL nr. 30 din 24 februarie 2022 privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri, construite prin ANL, aflate pe raza municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 29 din 24 februarie 2022 privind aprobarea recalculării chiriei pentru contractele de închiriere ce au ca obiect, locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL
HCL nr. 28 din 24 februarie 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 30.05.2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei și statului de funcții
HCL nr. 27 din 24 februarie 2022 privind actualizarea Regulanłentului de Organizare și Funcționare al SPCLEP Rosiori de Vede
HCL nr. 26 din 24 februarie 2022 privind aprobarea contribuției materiale a UAT Municipiul Roșiori de Vede pentru finanțarea Clubului Sportiv Sporting Roșiori 2008
HCL nr. 25 din 24 februarie 2022 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin CL al Mun.Roșiori de Vede, în calitate de membru ADI TR
HCL nr. 24 din 24 februarie 2022 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin CL al Mun. Roșiori de Vede, în calitate de membru AMR
FCL nr. 91 din 06. 07. 2022 privind rectificarea bugetului local si a bugetului imprumuturilor interne pe anul 2022
23. HCL nr. 23 din 08 februarie 2022 privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in str. Oltului nr. 35 din domeniul privat al municipiului Rosiori de Vede
22. HCL nr. 22 din 08 februarie 2022 privind aprobarea Proiectului de Amenajament Pastoral al UAT Rosiori de Vede, judetul Teleorman
21. HCL nr. 21 din 08 februarie 2022 privind instrumentarea proiectului Simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Rosiori de Vede, finatare ... POCA
20. HCL nr. 20 din 08 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al SC Urbis Servconstruct SRL
19. HCL nr. 19 din 08 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial ... pe anul 2022
18. HCL nr. 18 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
17. HCL nr. 17 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea HCL nr.101 din 29.07.2021 ref. la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare princ. restante la data de 31 martie 2020
16. HCL nr. 16 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate ... la 31. 12. 2021
15. HCL nr. 15 din 27 ianuarie 2022 privind ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL ... în baza contractelor nr.12246 din 2014, nr. 12245 din 2020
14. HCL nr. 14 din 27 ianuarie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
13. HCL nr. 14 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea programului minimal al proiectelor, actiunilor si manifestarilor culturale, educative si sportive ale DCECS Rosiori de Vede, pentru anul 2022
12. HCL nr. 12 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare
11. HCL nr. 11 din 27 ianuarie 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat, str. Dunarii fn
10. HCL nr. 10 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea contractului de locatiune nr. 4137 din 15. 07. 2014
9. HCL nr. 9 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare ale unor bunuri imobile - terenuri apartinand domeniului privat ... str. Dorobanti, nr. 82
8 HCL nr. 8 din 27 ianuarie 2022 privind majorarea suprafetei de teren ce face obiectulcontractului de locatiune nr. 1338 din 12. 10. 2009
7. HCL nr. 7 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 referitoare la aprobarea organigaramei si statului de functii ale Spit. Caritas
6. HCL nr. 6 din 27 ianuarie 2022 privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul prestat prin Caminul de Batrani Sf Teodor ... pt. anul 2022
5. HCL nr. 5 din 27 ianuarie 2022 privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistenta sociala persoanelor varstnice din municipiu
4. HCL nr. 4 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea Planului anual de actiune si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce trebuie prestate
3. HCL nr. 3 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, ce expira in cursul anului 2022, pentru locuintele ANL
2. HCL nr. 2 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF, pt obiectivul de investitii Extindere sistem supravaghere video- Politia Locala
1. HCL nr. 1 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat ... bugetar al anului 2021
2021
HCL nr. 183 din 23 decembrie 2021 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfintii Imprati Constantin si Elena si Protoieria Rosiori de Vede
HCL nr. 182 din 23 decembrie 2021 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municpiul Rosiori de Vede, pentru anul scolar 2022 - 2023
HCL nr. 181 din 23 decembrie 2021 privind modificarea HCL nr. 188 din 19. 12. 2019 referitoare la aprobarea grilei de salarizare in vederea stabilirii salariilor lunare
HCL nr. 180 din 23 decembrie 2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS Servconstruct SRL
HCL nr. 179 din 23 decembrie 2021 privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit a unui nr. de 28 amplasamente ... construirea de statii de pompare apa potabila si uzata
HCL nr. 178 din 23 decembrie 2021 privindmodificarea HCL nr. 15 din 22. 01. 2021 - activitati culturale
HCL nr. 177 din 23 decembrie 2021 privind modificarea HCL nr. 54 din 30. 08. 2021 - locuri de parcare
HCL nr. 176 din 23 decembrie 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 - organigrama si stat de functii Spitalul Caritas
HCL nr. 175 din 23 decembrie 2021 privind privind aprobarea cuantumului si numarului de burse ... semestrul I al anului scolar 2021 - 2022
HCL nr. 174 din 23 decembrie 2021 privind aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial ... pe anul 2022
HCL nr. 173 din 25. 11. 2021 privind raprobarea participarii la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public
HCL nr. 172 din 25. 11. 2021 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiori de Vede pe anul 2021
HCL nr. 171 din 25. 11. 2021 privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului 1Decembrie 2021 ... si cadouri copiilor ... cu ocazia sarb. de iarna
HCL nr. 170 din 25. 11. 2021 privind aprobarea Listei Definitive cu ordinea de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii
HCL nr. 169 din 25. 11. 2021 privind acordarea ajutorului de incalzire pentru chiriasii din blocurile ANL S1, S2, S3, S4, S5, str. Sf. Teodor nr. 37
HCL nr. 168 din 25. 11. 2021 privind modificarea si completarea ROF al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rosiori de Vede
HCL nr. 167 din 25. 11. 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii ale ap. de specialitate
HCL nr. 166 din 25. 11. 2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului CL in AGA Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul
HCL nr. 165 din 25. 11. 2021 privind stabilirea tarifului pentru pornirea licitatiei pentru inchirierile de terenuri si spatii construite
HCL nr. 164 din 25. 11. 2021 privind majorarea chiriei si redeventei datorate de persoanele fizice si juridice, titulari ai contractelor de inchiriere sau concesiune
HCL nr. 163 din 25. 11. 2021 privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren partinant domeniului privat de interes local ..., situat pe DJ 612A
HCL nr. 162 din 25. 11. 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municpiului
HCL nr. 161 din 25. 11. 2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 ... inchiriere parcari
HCL nr. 160 din 25. 11. 2021 privind rinfiintarea Serviciului Public de Iluminat Public din Municipiul Rosiri de Vede
HCL nr. 159 din 25. 11. 2021 privind revocarea a trei hotarari de CL referitoare la activitatea Serviciului de Iluminat Public pe raza Municipiului Rosiori de Vede
HCL nr. 158 din 25. 11. 2021 privind vanzarea imobilului cu destinatia locuinta, din fondul locativ de stat, aflat in domeniul privat al municipiului, situat in str. Oltului nr. 35
HCL nr. 157 din 25. 11. 2021 privind vanzarea imobilului cu destinatia locuinta, din fondul locativ de stat, aflat in domeniul privat al municipiului, situat in B-dul Sf. Vineri, nr. 52
HCL nr. 156 din 25. 11. 2021 privind modificarea HCL nr. 106 din 29. 07. 2021 referitoare la declararea unui imobil in str. Viilor nr. 1
HCL nr. 155 din 25. 11. 2021 privind astabilirea impozit pe mijloacele de transport pentru autovehiculele de transport marfa prev. la art. 470 alin 5 si alin 6 din L.nr. 227 din 2015
HCL nr. 154 din 25. 11. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Sigur, la scoala, in vedeerea obtinerii finatarii in cadrul POIM 2014 - 2020
HCL nr. 153 din 25. 11. 2021 privind aprobarea proiectului Reabilitare, modernizare si dotare Sc. Gimnaziala Al. Deparateanu si a cheltuielilor legate de proiect
HCL nr. 152 din 25. 11. 2021 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de inteventie (DALI) pt obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Sc. Gimn. Al. Deparateanu
HCL nr. 151 din 25. 11. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala Al. Deparateanu
HCL nr. 150 din 08. 11. 2021 privind majorarea alocatiilor de hrana in acordarea serviciilor sociale acreditate din Municipiul Rosiori de Vede
HCL nr. 149 din 08. 11. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
HCL nr. 148 din 08. 11. 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului ... din anulul 2020
HCL nr. 147 din 27. 10. 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii
HCL nr. 146 din 27. 10. 2021 privind inchirierea unui spatiu in imobilul situat in str. N. Balcescu nr. 10, cu destinatia sediu partid politic AUR
HCL nr. 145 din 27. 10. 2021 privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi in Mun. Rosiori de Vede
HCL nr. 144 din 27. 10. 2021 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a serv. social - Niciodata singur - Sprijin pt bunicii comunitatii
HCL nr. 143 din 27. 10. 2021 privind aprobarea imprumutului de folosinta a unui tocator de crengi
HCL nr. 142 din 27. 10. 2021 privind modificarea si completarea contractului de asociere, aprobat prin HCL nr. 75 din 27. 05. 2021 - pt realizarea in comun a Fstivalului Ideo Ideis
HCL nr. 141 din 27. 10. 2021 privind modificarea articolului 1 al HCL nr 89 din 07. 06. 2021 referitor la aprobarea contribuției materiale UAT - pentru finantarea CS Sporting 2008 , pt. anul 2021
HCL nr. 140 din 27. 10. 2021 privind raprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS Servconstruct SRL
HCL nr. 139 din 27. 10. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
HCL nr. 138 din 14. 10. 2021 privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate a solcitantilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
HCL nr. 137 din 14. 10. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
HCL nr. 136 din 14. 10. 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a orgnigramei si statului de functii
HCL nr. 135 din 14. 10. 2021 privind aprobarea cererii de finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny si devizul general estimativ pt. obiectivul Modernizare strazi, etapa 1
HCL nr. 135 din 14. 10. 2021 privind aprobarea cererii de finantare prin PNI Anghel Saligny si devizul general estimativ pt. obiectivul Modernizare strazi, etapa 1
HCL nr. 134 din 14. 10. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pt. obiectivul de investitii Modernizare strazi in municipiul Rosiori de Vede, etapa I
HCL nr. 133 din 14. 10. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in conf. cu prev. OG 15 din 2021, pt obiectivul Modernizare si reabilitare strazi, et. I
HCL nr. 132 din 14. 10. 2021 privind aprobarea cprocedurii de acordare a unui ajutor individual de minimis in favoarea SC URBIS SErvconstruct SRL
HCL nr. 131 din 14. 10. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ...
HCL nr. 130 din 14. 10. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri propprii pae anul 2021
HCL nr. 129 din 14. 10. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pt obiectvul de investitii Modernizare iluminat public stradal in municipiu
HCL nr. 128 din 14. 10. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pt obiectvul de investitii Realizare sistem de minitorizare vide
HCL nr. 127 din 16. 09. 2021 privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea a doua cazane apartinand centralei termice a Spitalului Caritas siotuat in str Carpati nr. 33
HCL nr. 126 din 16. 09. 2021 privind respingerea proiectului de hotarare ref.la respingerea solicitarii SC Agrotme SRL pt. prelungirea perioadei contractuale a cont. de arenda nr. 21139
HCL nr. 125 din 16. 09. 2021 privind schimbul de locuinte ANL detinuta de d-nul Cristea George in str. Oltului, bl. E, ap. 13 cu locuinta ANL libera din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S2, ap. 7
HCL nr. 124 din 16. 09. 2021 privind stabilirea chiriei pentru contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte sociale, locuinte de serviciu, case nationalizate si apartamente vechi
HCL nr. 123 din 16. 09. 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2212 din 01. 01. 2001
HCL nr. 122 din 16. 09. 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copii care frecventeaza Cresa municipala in anul scolar 2021 - 2022
HCL nr. 121 din 16. 09. 2021 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiori de Vede pe anul 2021
HCL nr. 114 din 29. 07. 2021 privind aprobarea Proiectului Pacientii in siguranta la Caritas
HCL nr. 113 din 29. 07. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
HCL nr. 112 din 29. 07. 2021 privind inchirierea prin licitatie publica a trei spatii comerciale ... situate in imobilul din str. Nicolae Balcescu nr. 2-4
HCL nr. 111 din 29. 07. 2021 privind respingerea cererii de cesiune a contractului de concesionare nr. 11 din 17. 03. 2021 si incetarea acestuia
HCL nr. 110 din 29. 07. 2021 privind declararea unei constructii metalice tip totem amplasata pe domeniul public, trotuarul de la intersectia M. Kogalniceanu cu str. Marasesti
HCL nr. 109 din 29. 07. 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2157 din 01. 01. 200
HCL nr. 108 din 29. 07. 2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare
HCL nr. 107 din 29. 07. 2021 privind declararea unui teren extravilan in suprafata totala de 1,3500 ha, ca apartinand domeniului privat al municipiului
HCL nr. 106 din 29. 07. 2021 privind declararea unui imobil situat in str. Viilor nr. 1, ca apoartinand domeniului privat
HCL nr. 105 din 29. 07. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii Modernizare si reabilitare Campus Scolar - Lic. Tehnologic nr. 2
HCL nr. 104 din 29. 07. 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social furnizat la domiciliu pentru pers. varstnice prin pr.Niciodata singur - Sprijin pentru bunicii comunitatii
HCL nr. 103 din 29. 07. 2021 privind actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea copiilor aflati in situatie de risc de separare de parinti in Centrul de Zi - serviciul social
HCL nr. 102 din 29. 07. 2021 privind actualizarea Regulamentului de functionare a Centrului de Zi
HCL nr. 101 din 29. 07. 2021 privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local
HCL nr. 100 din 29. 07. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial ... la 30. 06. 2021
HCL nr. 99 din 29. 07. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
HCL nr. 98 din 29. 07. 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local ... al anului 2020
HCL nr. 97 din 29. 07. 2021 privind aprobarea cererii de finanțare si implementare a proiectului Scoala mea - Masuri educative ... strainatte.
HCL nr. 96 din 24. 06. 2021 privind repartizarea locuintei de necesitate in suprafata de 71,55 mp, situata in str. Vadul Vezii, familiei Mustata M.
HCL nr. 95 din 24. 06. 2021 privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului CT1, proprietate privata a UAT Mun. Rosiori de Vede, situat in Zona Izbiceanu
HCL nr. 94 din 24. 06. 2021 privind declararea unui teren in suprafata de 20.327 mp, situat pe DJ 612A, f.n., ca apartinand domeniului privat al municipiului
HCL nr. 93 din 24. 06. 2021 privind procedura si conditiile de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor care se afla in situatie de necesitate
HCL nr. 92 din 24. 06. 2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii al Spitalului Caritas
HCL nr. 91 din 24. 06. 2021 privind modificarea Anexei 1 la HCL 76 din 27. 05. 2021 - aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare - semestrul II, an scolar 2020 - 2021.
HCL nr. 90 din 07 iunie 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2027 privind aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si a statului de functii
HCL nr. 89 din 07 iunie 2021 privind aprobarea contributiei materiale ... pentru functionarea CS Sporting Rosiori 2008, in anul 2021
HCL nr. 88 din 27 mai 2021 privind aprobarea participarii in cadrul programului South-Muntenia Energy Efficiency for Public Investment Programme
HCL nr. 87 din 27 mai 2021 privind convocarea adunarii proprietarilor de terenuri agricole, pt. desemnarea.. in Comisia Locala ... terenuri agricole si forestiere
HCL nr. 86 din 27 mai 2021 privind modificarea HCl nr. 115 din 30 mai 2017 privind aprobarea structurii organizatorice
HCL nr. 85 din 27 mai 2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere care expira in anul 2021 ale imibilelor ... din fondul locativ
HCL nr. 84 din 27 mai 2021 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si casare obiecte de inventar ... C.N. Anastasescu
HCL nr. 83 din 27 mai 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare Locală a Municipiului Rosiori de Vede pentru perioada 2021 - 2027
HCL nr. 82 din 27 mai 2021 privind schimbarea destinatiei imobilului Centrul de Zi Vadul Vezii din Adapost Educational de Zi ... in locuinta sociala.
HCL nr. 81 din 27 mai 2021 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local ... situat in str. Vadul Vezii f.n.
HCL nr. 80 din 27 mai 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
HCL nr. 79 din 27 mai 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2393 din 20. 08. 2002
HCL nr. 78 din 27 mai 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2344 din 01. 07. 2001
HCL nr. 77 din 27 mai 2021 privind utilizarea unui teren apartinand domeniului public ... pentru Modernizare LEA joasa tensiune si bransamente-PCZ1253
HCL nr. 76 din 27 mai 2021 privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor ... pt. sem. al II-lea al anului scolar 2020 - 2021
HCL nr. 75 din 27 mai 2021 privind asocierea ... cu Asociatia TET Alexandria pentru realizarea in comun a Festivalului de teatru tanar IDEO IDEIS
HCL nr. 74 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie ... la AMR, pentru anul 2021
HCL nr. 73 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie ... la ADI Teleormanul, pentru anul 2021
HCL nr. 72 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie ... la ADI Managenetul Deseurilor Teleorman, pentru anul 2021
HCL nr. 71 din 27 mai 2021 privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 70 din 27 mai 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetar din 2020
HCL nr. 69 din 22. 04. 2021 privind aprobarea Parteneriatului cu Asociatia Urbanium in vederea depunerii spre finantare la AFNC sesiunea II din 2021, sectiunea Educatie prin cultura, a proiectului Ideo Ideis
HCL nr. 68 din 22. 04. 2021 privind cesiunea contractului de concesiune nr. 2 din 07. 01. 2002 având ca obievt concesionarea suprafetei de 574 mp
HCL nr. 67 din 22. 04. 2021 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 3074 din 01. 01. 2001 avand ca obiect inchirierea unei suprafete de 78,20 mp
HCL nr. 66 din 22. 04. 2021 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului
HCL nr. 65 din 22. 04. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial
HCL nr. 64 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA
HCL nr. 63 din 22. 04. 2021 privind bugetul local, bugetul institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
HCL nr. 62 din 15. 04. 2021 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru apobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri propriI ...
HCL nr. 61 din 15. 04. 2021 privind modificarea HCL nr. 124 din 21. 09. 2020 pentru vanzarea prin licitatie publica aunui teren apartinand domeniului privat - Aleea CFR, fn
HCL nr. 60 din 15. 04. 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
HCL nr. 59 din 15. 04. 2021 privind respingere a poiectului de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei statului de functii
HCL nr. 58 din 15. 04. 2021 privind completarea HCL nr. 40 din 26. 03. 2021 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local
HCL nr. 57 din 15. 04. 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
HCL nr. 56 din 15. 04. 2021 privind respengerea proiectului de hotarare pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice ...
HCL nr. 55 din 15. 04. 2021 privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS ERVCONSTRUCT
HCL nr. 54 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului
HCL nr. 53 din 25 martie 2021 privind declararea unui teren in suprafata de 21.965 mp, situat in str. Vadul Vezii f.n., fosta Pepinieră, ca aparținând domeniului privat
HCL nr. 52 din 25 martie 2021 privind aprobarea eliberarea din functia publica de conducere de sef al serviciului SPCLEP Rosiori de Vede a domnului Stanca Dorin
HCL nr. 51 din 25 martie 2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală cu Federatia Filantropica
HCL nr. 50 din 25 martie 2021 privind modificarea HCL nr. 189 din 18. 12. 2018 referitoare la aprobarea inventarului locuințelor și terenurilor proprietate privată de stat
HCL nr. 49 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului social de zi - Cantina de Ajutor Social
HCL nr. 48 din 25 martie 2021 privind actualizarea Manualului de proceduri pentru asistarea la Cantina de Ajutor Social
HCL nr. 47 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Adăpostului de Noapte
HCL nr. 46 din 25 martie 2021 privind actualizarea Manualului de de proceduri pentru admiterea persoanelor fără adăpost în Adăpostul de Noapte
HCL nr. 45 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului de Bătrâni Sf. Teodor
HCL nr. 44 din 25 martie 2021 privind actualizarea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru îngrijirea persoanelor varstnice la Caminul de batrani
HCL nr. 43 din 25 martie 2021 privind actualizarea HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 referitoare la stabilirea chiriilor pe anul 2021
HCL nr. 42 din 25 martie 2021 privind atestarea persoanelor fizice ca administratori de condomenii
HCL nr. 41 din 25 martie 2021 privind reglementarea perioadei în care este datorată redevența conf. contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport gratuit elevi - SC Transurbana
HCL nr. 40 din 25 martie 2021 privind HCL nr. 69 din 31. 05. 2018
HCL nr. 39 din 25 martie 2021 privind aprobarea desfășurării transportului rutier de persoane - elevi - in cont propriu si aprobarea Regulamentului
HCL nr. 38 din 25 martie 2021 privind prelungirea duratei valabilitatii bunurilor proprietate publică catre Spiatalul Caritas
HCL nr. 37 din 25 martie 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local - 31. 12. 2020
HCL nr. 36 din 25. 02. 2021 - respingerea proiectului de hotărâre pentru alegerea viceprimarului municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman
HCL nr. 35 din 25. 02. 2021 - desemnarea reprezentanților CL in CEAC din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și Șc. Postlic.F.E.G. Education -an școlar 2020 -2021
HCL nr. 34 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 11530.05.2017 privind aprobsarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii
HCL nr. 33 din 25. 02. 2021 - actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul de Bătrâni Sf. Teodor
HCL nr. 32 din 25. 02. 2021 - prelungirea contractului de inchiriere nr. 2289 din 23.09.2019 incheiat intre Sc. Gimn. Dan Berindei si Sc. Postlic. - FEG Education
HCL nr. 31 din 25. 02. 2021 - revocarea H.C.L. nr. 127 din 21.09.2020 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 102 din 20.06.2019 - Sc. Gimn. Dan Berindei
HCL nr. 30 din 25. 02. 2021 - constituirea grupului de lucru in vederea identificarii si gestionarii asezarilor informale - pentru imbunatatirea conditiilor de viata
HCL nr. 29 din 25. 02. 2021 - atribuirea destinației și de Muzeu Virtual spațiului în suprafață de 93,15 mp din cadrul Centrului Cultural
HCL nr. 28 din 25. 02. 2021 - cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2139 din 01.01.2001
HCL nr. 27 din 25. 02. 2021 - primirea in folosinta gratuita a CL al municipiului a unor bunuri, proprietate privata a judetului - Sist. Integrat de Management al Deseurilor
HCL nr. 26 din 25. 02. 2021 - ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului
HCL nr. 25 din 25. 02. 2021 - acordarea unui mandat special reprezentaților C. L. Roșiori de Vede în AGA a S.C. URBIS SERV. S.A. pentru aprobarea schimbării formei juridice
HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 - stabilirea chiriilor pentru anul 2021 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite de ANL
HCL nr. 23 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 170 din 2019 referitoare la procedura de realizare a schimbului de locuinte, aflate in exploatare, construite de ANL
HCL nr. 22 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5
HCL nr. 21 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S4, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5
HCL nr. 20 din 25. 02. 2021 - privind închirierea suprafetei de 24.48 mp și modificarea contractului de inchiriere nr. 7121 din 09.04.2019 - str. Oltului, nr. 35
HCL nr. 19 din 25. 02. 2021 - inchirierea suprafetei de 43.67 mp si modificarea contractului de inchiriere nr. 5764 din 14.03.2008 - str. Oltului, nr. 35
HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020
HCL nr. 17 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 privind aprobarea structurii organizatorice si statului de functii
HCL nr. 16 din 22. 01. 2021 - alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
HCL nr. 15 din 22. 01. 2021 - aprobarea programului minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al DCECS pt 2021
HCL nr. 14 din 22. 01. 2021 - aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 13 din 22. 01. 2021 - reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 12 din 22. 01. 2021 - revocarea H.C.L. nr.92-29.08.2003 privind acceptarea unei donații
HCL nr. 11 din 22. 01. 2021 - proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Roșiori de Vede, pentru 2021-2022
HCL nr. 10 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 188-19.12.2019 referitoare la aprobarea grilei de salarizare in vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcț. publici
HCL nr. 9 din 22. 01. 2021 - stabilirea standardului minim de cost pentru serv.l social prestat prin Căminul de bătrâni Sf. Teodor Cod 8730-CR-V-I și a costului mediu lunar de
HCL nr. 8 din 22. 01. 2021 - aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor
HCL nr. 7 din 22. 01. 2021 - modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice
HCL nr. 6 din 22. 01. 2021 -modifi. H.C.L. nr. 123 din 2012 ref. la darea in folos. grat. pe term. limit.catre SC Urbis a trei imobile - str. Republicii, str. Vadul Vezii, Zona Abator
HCL nr. 5 din 22. 01. 2021 - modificarea H.C.L. nr. 2023.02.2017 referitoare la darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre SC Urbis Servconstruct SA a unui teren
HCL nr. 4 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil situat in Aleea CFR
HCL nr. 3 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil sit in strada Sf Vineri
HCL nr. 2 din 22. 01. 2021- cesiunea contractului de concesiune nr. 141 din 06.08.2008
HCL nr. 1 din 22. 01. 2021 - aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial
There are no files to list.

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede