Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Proiecte de hotărâre – 26. 01. 2023

Documente :
Download this file (17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.6 și nr.8 ale HCL nr.79 din 12.03.2014, privind concesionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Roșiori de Vede.pdf)17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.6 și nr.8 ale HCL nr.79 din 12.03.2014, privind concesionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Roșiori de Vede.pdf
Download this file (16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.145 din 10.11.2022 având ca obiect aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul Înființarea unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în municipiu..pdf)16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.145 din 10.11.2022 având ca obiect aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul Înființarea unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în municipiu..pdf
Download this file (15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.pdf)15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.pdf
Download this file (14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Roșiori de Vede, situat în str. Dunării, zona bloc Kl.pdf)14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Roșiori de Vede, situat în str. Dunării, zona bloc Kl.pdf
Download this file (13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roșiori de.pdf)13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roșiori de.pdf
Download this file (12. Proiect de hotărâre privind desfășurarea manifestărilor culturale, educative și sportive în cadrul Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori de Vede, în anul 2023.pdf)12. Proiect de hotărâre privind desfășurarea manifestărilor culturale, educative și sportive în cadrul Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori de Vede, în anul 2023.pdf
Download this file (11. Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiori de Vede în anul 2023.pdf)11. Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiori de Vede în anul 2023.pdf
Download this file (10. Proiect de hotărâre privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Căminul de bătrâni Sf.Teodor ... și a costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice.pdf)10. Proiect de hotărâre privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Căminul de bătrâni Sf.Teodor ... și a costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice.pdf
Download this file (9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni - lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor social pentru anul 2023.pdf)9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni - lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor social pentru anul 2023.pdf
Download this file (8. Proiect de hotărâre privind scutirea d-nei Vasilescu Cornelia de la plata chiriei pentru locuința din fondul locativ de stat — casa naționalizată, din str. Oltului, nr.35.pdf)8. Proiect de hotărâre privind scutirea d-nei Vasilescu Cornelia de la plata chiriei pentru locuința din fondul locativ de stat — casa naționalizată, din str. Oltului, nr.35.pdf
Download this file (7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor sociale, case naționalizate, apartamente vechi și curți grădini, care fac parte din fondul locativ al Municipiului Roșiori de Vede.pdf)7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor sociale, case naționalizate, apartamente vechi și curți grădini, care fac parte din fondul locativ al Municipiului Roșiori de Vede.pdf
Download this file (6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, ce expiră în cursul anului 2023, pentru locuințele ANL din municipiul Roșiori de Vede.pdf)6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, ce expiră în cursul anului 2023, pentru locuințele ANL din municipiul Roșiori de Vede.pdf
Download this file (5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice,.pdf)5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice,.pdf
Download this file (4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției materiale a UAT Rosiori de Vede pentru Sporting Rosiori de Vede.pdf)4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției materiale a UAT Rosiori de Vede pentru Sporting Rosiori de Vede.pdf
Download this file (3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL.pdf)3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL.pdf
Download this file (2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor ...  pe anul 2023.pdf)2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor ... pe anul 2023.pdf
Download this file (1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local ... la 31. 12. 2022.pdf)1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local ... la 31. 12. 2022.pdf

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede