Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Proiecte de hotărâri – 26. 11. 2020

Documente :
Download this file (1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituițiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii - trim. III 2020.pdf.pdf)1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituițiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii - trim. III 2020.pdf.pdf
Download this file (2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor - 2020.pdf)2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor - 2020.pdf
Download this file (3. Proiect de hotărâre privind aprobarea recificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiori de Vede.pdf)3. Proiect de hotărâre privind aprobarea recificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiori de Vede.pdf
Download this file (4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului de colaborare între Municipiul Roșiori de Vede, S.C. Urbis Servconstruct și Asociația HULDA.pdf)4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului de colaborare între Municipiul Roșiori de Vede, S.C. Urbis Servconstruct și Asociația HULDA.pdf
Download this file (5. Proiect de hotărâre privind primirea în folosință gratuită CL a unor bunuri, proprietate privată a jud. Teleorman, aferente obiectivului de investiții S. I. Managementul Deseurilor.pdf)5. Proiect de hotărâre privind primirea în folosință gratuită CL a unor bunuri, proprietate privată a jud. Teleorman, aferente obiectivului de investiții S. I. Managementul Deseurilor.pdf
Download this file (6. Proiect de hotărâre privind majorarea chiriei și redevenței datorate de persoanele fizice și juridice, titulari ai contractelor de închiriere sau concesiune.pdf)6. Proiect de hotărâre privind majorarea chiriei și redevenței datorate de persoanele fizice și juridice, titulari ai contractelor de închiriere sau concesiune.pdf
Download this file (7. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru pornirea licitației pentru închirierile de terenuri și spații construite.pdf)7. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru pornirea licitației pentru închirierile de terenuri și spații construite.pdf
Download this file (8. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractelor de locațiune înregistrate sub nr. 2232 din 25.05.2001 și 2393 din 20.08.2002.pdf)8. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractelor de locațiune înregistrate sub nr. 2232 din 25.05.2001 și 2393 din 20.08.2002.pdf
Download this file (9. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2304 din 01.01.2001.pdf)9. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2304 din 01.01.2001.pdf
Download this file (10. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2233 din 01.01.2001.pdf)10. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2233 din 01.01.2001.pdf
Download this file (11. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei datorate pe perioada 01.10.2020 – 30.11.202-  locuri de parcari situate pe str. Renașterii, în zona blocurilor D4 - D9.pdf)11. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei datorate pe perioada 01.10.2020 – 30.11.202- locuri de parcari situate pe str. Renașterii, în zona blocurilor D4 - D9.pdf
Download this file (12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare.pdf)12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare.pdf
Download this file (13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 18 sau 12.05.2003.pdf)13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 18 sau 12.05.2003.pdf
Download this file (14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 119 din 27.08.2020 referitoare la aprobarea împrumutului de folosință a unor bunuri mobile.pdf)14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 119 din 27.08.2020 referitoare la aprobarea împrumutului de folosință a unor bunuri mobile.pdf
Download this file (15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 37229 din 14.12.2005 pentru apartamentul nr. 39 din bl. 3 ABCD, str. Izbiceanu,.pdf)15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 37229 din 14.12.2005 pentru apartamentul nr. 39 din bl. 3 ABCD, str. Izbiceanu,.pdf
Download this file (16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 37232 din 15.12.2005 locuință socială, apartamentul nr. 13, et. 3, bl. F1, str. Aleea Parc Nord.pdf)16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 37232 din 15.12.2005 locuință socială, apartamentul nr. 13, et. 3, bl. F1, str. Aleea Parc Nord.pdf
Download this file (17. Proiect de hotărâre privind schimbul locuinței ANL deținută de d-na Pîrvan Cristina Manuela în str. Sf. Teodor, nr. 37 C.pdf)17. Proiect de hotărâre privind schimbul locuinței ANL deținută de d-na Pîrvan Cristina Manuela în str. Sf. Teodor, nr. 37 C.pdf
Download this file (18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 111 din 27.08.2020 referitoare la vânzarea imobilului din  domeniul privat .pdf)18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 111 din 27.08.2020 referitoare la vânzarea imobilului din domeniul privat .pdf
Download this file (19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede.pdf)19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede.pdf
Download this file (20. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 87 din 25.06.2020 referitoare la  structura organizatorică de personal, organigrama și statul de funcții.pdf)20. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 87 din 25.06.2020 referitoare la structura organizatorică de personal, organigrama și statul de funcții.pdf
Download this file (21.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a bunurilor imobile proprietatea municipiului Roșiori de Vede care încetează la data de 31.12.2020.pdf)21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a bunurilor imobile proprietatea municipiului Roșiori de Vede care încetează la data de 31.12.2020.pdf
Download this file (22. Proiect de hotărâre privind stabilirea modelului legitimației aleșilor locali din Municipiul Roșiori de Vede.pdf)22. Proiect de hotărâre privind stabilirea modelului legitimației aleșilor locali din Municipiul Roșiori de Vede.pdf
Download this file (23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învâțământ preuniversitar de stat - 2020-2021.pdf)23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învâțământ preuniversitar de stat - 2020-2021.pdf
Download this file (24. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman.pdf)24. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman.pdf
Download this file (25. Proiect de hotarea privind dotarea Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid-19.pdf)25. Proiect de hotarea privind dotarea Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid-19.pdf

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede