Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Hotărâri

Documente :
Download this file (HCL nr. 89 din 25. 06. 2020 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice.pdf)HCL nr. 89 din 25. 06. 2020 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice.pdf
Download this file (HCL nr. 88 din 25. 06. 2020 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 3016 din 01. 01 2020.pdf)HCL nr. 88 din 25. 06. 2020 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 3016 din 01. 01 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 87 din 25. 06. 2020 privind modificarea HCL nr. 115 din 2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, organigramei si statului de functii.pdf)HCL nr. 87 din 25. 06. 2020 privind modificarea HCL nr. 115 din 2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, organigramei si statului de functii.pdf
Download this file (HCL nr. 86 din 25. 06. 2020 privind scutirea la plata chiriei datorate pe perioada 01. 07 - 01. 10 2020 pentru contractele de locatiune - parcari - str. Renasterii.pdf)HCL nr. 86 din 25. 06. 2020 privind scutirea la plata chiriei datorate pe perioada 01. 07 - 01. 10 2020 pentru contractele de locatiune - parcari - str. Renasterii.pdf
Download this file (HCL nr. 85 din 25. 06. 2020 privind stabilirea chiriei pentru apartament vechi  nr. 4, bl. 213, din str. Mihail Kogalniceanu, Municipiul Rosiori de Vede.pdf)HCL nr. 85 din 25. 06. 2020 privind stabilirea chiriei pentru apartament vechi nr. 4, bl. 213, din str. Mihail Kogalniceanu, Municipiul Rosiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 84 din 25. 06. 2020 privind trecerea din domniul privat al UAT in domeniul public al UAT Rosiori de Vede a unui bun mobil.pdf)HCL nr. 84 din 25. 06. 2020 privind trecerea din domniul privat al UAT in domeniul public al UAT Rosiori de Vede a unui bun mobil.pdf
Download this file (HCL nr. 83 din 25. 06. 2020 privind aprobarea imprumutului de folosinta a trei bunuri mobile proprietate a municipiului Rosiori de Vede.pdf)HCL nr. 83 din 25. 06. 2020 privind aprobarea imprumutului de folosinta a trei bunuri mobile proprietate a municipiului Rosiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 82 din 25. 06. 2020 privind dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Roșiori de Vede, str. Manafilor, nr. 24..pdf)HCL nr. 82 din 25. 06. 2020 privind dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Roșiori de Vede, str. Manafilor, nr. 24..pdf
Download this file (HCL nr. 81 din 25. 06. 2020 -privind modificarea HCL nr. 35 din19.02.2020 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 81 din 25. 06. 2020 -privind modificarea HCL nr. 35 din19.02.2020 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 80 din 25. 06. 2020 privind schimbul locuinței ANL deținută de dl. Stanca Marius în str. Sf. Teodor, bl. S3, ap. 5 cu locuința ANL liberă din bl. S1, ap. 12.pdf)HCL nr. 80 din 25. 06. 2020 privind schimbul locuinței ANL deținută de dl. Stanca Marius în str. Sf. Teodor, bl. S3, ap. 5 cu locuința ANL liberă din bl. S1, ap. 12.pdf
Download this file (HCL nr. 79 din 25. 06. 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 20 din 30. 01. 2020 referitoare la Programul minimal al D.C.E.C.S. pentru anul 2020.pdf)HCL nr. 79 din 25. 06. 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 20 din 30. 01. 2020 referitoare la Programul minimal al D.C.E.C.S. pentru anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 78 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - AMR.pdf)HCL nr. 78 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - AMR.pdf
Download this file (HCL nr. 77 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - Euro Teleorman.pdf)HCL nr. 77 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - Euro Teleorman.pdf
Download this file (HCL nr. 76 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - ADI Teleormanul.pdf)HCL nr. 76 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - ADI Teleormanul.pdf
Download this file (HCL nr. 75 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - ADI Managementul Deseurilor Teleorman.pdf)HCL nr. 75 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - ADI Managementul Deseurilor Teleorman.pdf
Download this file (HCL nr. 74 din 27. 05. 2020 - aprobarea cesiunii prin încredințare directă către SC Urbis Servconstruct SA a serviciului de salubrizare a municipiului.pdf)HCL nr. 74 din 27. 05. 2020 - aprobarea cesiunii prin încredințare directă către SC Urbis Servconstruct SA a serviciului de salubrizare a municipiului.pdf
Download this file (HCL nr. 73 din 21. 02. 2020 - prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serv. de transport gratuit prin curse regulate speciale ale elevilor cu SC Transurbana SA.pdf)HCL nr. 73 din 21. 02. 2020 - prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serv. de transport gratuit prin curse regulate speciale ale elevilor cu SC Transurbana SA.pdf
Download this file (HCL nr. 72 din 21. 05. 2020 - predarea catre MLPDA prin CNI a amplasamentului si a salii de sport in vederea executarii obv. Reabilitare sala de sport, Renasterii nr. 15.pdf)HCL nr. 72 din 21. 05. 2020 - predarea catre MLPDA prin CNI a amplasamentului si a salii de sport in vederea executarii obv. Reabilitare sala de sport, Renasterii nr. 15.pdf
Download this file (HCL nr. 71 din 21. 05. 2020 - aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul Reabilitarea si modernizare sala de sport, Renasterii nr. 15.pdf)HCL nr. 71 din 21. 05. 2020 - aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul Reabilitarea si modernizare sala de sport, Renasterii nr. 15.pdf
Download this file (HCL nr. 70 din 21. 05. 2020 - aprobarea instituirii instrumentului economic Plateste pentru cat arunci la nivel de UAT Rosiori de Vede.pdf)HCL nr. 70 din 21. 05. 2020 - aprobarea instituirii instrumentului economic Plateste pentru cat arunci la nivel de UAT Rosiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 69 din 21. 05. 2020 - acordarea unui ajutor de urgență d-lui Coipan Florinel Ionuț.pdf)HCL nr. 69 din 21. 05. 2020 - acordarea unui ajutor de urgență d-lui Coipan Florinel Ionuț.pdf
Download this file (HCL nr. 68 din 21. 05. 2020 - declararea unui teren în suprafață de 67 mp, situat în Aleea CFR f.n. ca apartinand domeniului privat.pdf)HCL nr. 68 din 21. 05. 2020 - declararea unui teren în suprafață de 67 mp, situat în Aleea CFR f.n. ca apartinand domeniului privat.pdf
Download this file (HCL nr. 67 din 21. 05. 2020 - actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism .pdf)HCL nr. 67 din 21. 05. 2020 - actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism .pdf
Download this file (HCL nr. 66 din 21. 05. 2020 - suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractului de închiriere nr. 6020 din 30.01.2004 .pdf)HCL nr. 66 din 21. 05. 2020 - suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractului de închiriere nr. 6020 din 30.01.2004 .pdf
Download this file (HCL nr. 65 din 21. 05. 2020 - suspendarea temporară parțială a plății redevenței datorate conform contractului de concesiune nr. 12837 din 22.06.2010 .pdf)HCL nr. 65 din 21. 05. 2020 - suspendarea temporară parțială a plății redevenței datorate conform contractului de concesiune nr. 12837 din 22.06.2010 .pdf
Download this file (HCL nr. 64 din 21. 05. 2020 - privind majorarea capitalului social al S.C. URBIS SA.pdf)HCL nr. 64 din 21. 05. 2020 - privind majorarea capitalului social al S.C. URBIS SA.pdf
Download this file (HCL nr. 63 din 21. 05. 2020-rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf)HCL nr. 63 din 21. 05. 2020-rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 62 din 15. 05. 2020 - finantarea cheltuielilor pentru servicii si lucrari UAT Rosiori de Vede -pentru investitia Reabilitare, modernizare sala de sport - Republicii nr. 1.pdf)HCL nr. 62 din 15. 05. 2020 - finantarea cheltuielilor pentru servicii si lucrari UAT Rosiori de Vede -pentru investitia Reabilitare, modernizare sala de sport - Republicii nr. 1.pdf
Download this file (HCl nr. 61 din 15. 05. 2020 - aprobarea documentatiei tehnico-economce pentru investitia Reabilitare, modernizare sala de sport - Republicii nr. 1.pdf)HCl nr. 61 din 15. 05. 2020 - aprobarea documentatiei tehnico-economce pentru investitia Reabilitare, modernizare sala de sport - Republicii nr. 1.pdf
Download this file (HCL nr. 60 fin 16. 04. 2020 - stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.pdf)HCL nr. 60 fin 16. 04. 2020 - stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.pdf
Download this file (HCL nr. 59 din 16. 04. 2020 - aprobarea achiziționării de servicii hoteliere pentru personalul medico-sanitar din Spitalul municipal „Caritas” Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 59 din 16. 04. 2020 - aprobarea achiziționării de servicii hoteliere pentru personalul medico-sanitar din Spitalul municipal „Caritas” Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 58 din 16. 04. 2020 - rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf)HCL nr. 58 din 16. 04. 2020 - rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 57 din 16. 04. 2020 -aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial - trim. I.pdf)HCL nr. 57 din 16. 04. 2020 -aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial - trim. I.pdf
Download this file (HCL nr. 56 din 07. 04. 2020 - -indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 47 din 26.03.2020.pdf)HCL nr. 56 din 07. 04. 2020 - -indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 47 din 26.03.2020.pdf
Download this file (HCL nr. 55 din 07. 04. 2020 - rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.pdf)HCL nr. 55 din 07. 04. 2020 - rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 54 din 07. 04. 2020 - modificare HCL nr. 12 din 30. 01. 2020.pdf)HCL nr. 54 din 07. 04. 2020 - modificare HCL nr. 12 din 30. 01. 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 53 din 26 martie 2020 - modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială în regim de urgență persoanelor si familiilor aflate în izolare sau autoizolare.pdf)HCL nr. 53 din 26 martie 2020 - modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială în regim de urgență persoanelor si familiilor aflate în izolare sau autoizolare.pdf
Download this file (HCL nr. 52 din 26 martie 2020 - suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractelor încheiate pentru mesele din hala veche a Pieței Centrale.pdf)HCL nr. 52 din 26 martie 2020 - suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractelor încheiate pentru mesele din hala veche a Pieței Centrale.pdf
Download this file (HCL nr. 51 din 26 martie 2020-scutirea doamnei Sultana Ileana Marinela de la plata chiriei pentru locuința ANL din strada Republicii.pdf)HCL nr. 51 din 26 martie 2020-scutirea doamnei Sultana Ileana Marinela de la plata chiriei pentru locuința ANL din strada Republicii.pdf
Download this file (HCL nr. 50 din 26 martie 2020 - aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiu.pdf)HCL nr. 50 din 26 martie 2020 - aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiu.pdf
Download this file (HCL nr. 49 din 26 martie 2020 -desiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2355 din 01.07.2001.pdf)HCL nr. 49 din 26 martie 2020 -desiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2355 din 01.07.2001.pdf
Download this file (HCL nr. 48 din 26 martie 2020 -declararea unui teren în suprafață de 577 mp, situat în str. Nicolae Bălcescu, f.n., ca aparținând domeniului privat al municipiului.pdf)HCL nr. 48 din 26 martie 2020 -declararea unui teren în suprafață de 577 mp, situat în str. Nicolae Bălcescu, f.n., ca aparținând domeniului privat al municipiului.pdf
Download this file (HCL nr. 47 din 26 martie 2020 -declararea unui teren în suprafață de 432,1() mp, situat în str. Dunării, f.n., ca aprținând domeniului privat al municipiului.pdf)HCL nr. 47 din 26 martie 2020 -declararea unui teren în suprafață de 432,1() mp, situat în str. Dunării, f.n., ca aprținând domeniului privat al municipiului.pdf
Download this file (HCL nr. 46 din 26 martie 2020- modificarea HCL nr. 28 din  29.03.2012 referitoare la construirea unei capele pentru servicii religioase in curtea Spital. Caritas.pdf)HCL nr. 46 din 26 martie 2020- modificarea HCL nr. 28 din 29.03.2012 referitoare la construirea unei capele pentru servicii religioase in curtea Spital. Caritas.pdf
Download this file (HCL nr. 45 din 26 martie 2020 - aprobarea cuantumului lunar al unei burse si al numarului de burse pentru anul 2020.pdf)HCL nr. 45 din 26 martie 2020 - aprobarea cuantumului lunar al unei burse si al numarului de burse pentru anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 44 din 26 martie 2020 - aprobarea scoaterii din functiune a unor mijlocae fixe din patrimoniul Spitalului Caritas.pdf)HCL nr. 44 din 26 martie 2020 - aprobarea scoaterii din functiune a unor mijlocae fixe din patrimoniul Spitalului Caritas.pdf
Download this file (HCL nr. 43 din 26 martie 2020 - rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf)HCL nr. 43 din 26 martie 2020 - rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 42 din 26 martie 2020 - aprobarea contului anual de executie la  31. 12. 2019.pdf)HCL nr. 42 din 26 martie 2020 - aprobarea contului anual de executie la 31. 12. 2019.pdf
Download this file (HCL nr. 41 din 26 martie 2020 - stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local, in situatii exceptionale .pdf)HCL nr. 41 din 26 martie 2020 - stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local, in situatii exceptionale .pdf
Download this file (HCL nr. 40 din 26 martie 2020 -Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Rosiori de Vede .pdf)HCL nr. 40 din 26 martie 2020 -Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Rosiori de Vede .pdf
Download this file (HCL nr. 39 din 27. 02. 2020 - aprobarea contribuției materiale a UAT Municipiul Roșiorii de Vede pentru finanțarea C.S. Sporting Roșiori 2008 Roșiori de Vede, in anul 2020.pdf)HCL nr. 39 din 27. 02. 2020 - aprobarea contribuției materiale a UAT Municipiul Roșiorii de Vede pentru finanțarea C.S. Sporting Roșiori 2008 Roșiori de Vede, in anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 38 din 27. 02. 2020  - aprobarea modificării titularului și prelungirii contractului de închiriere nr. 2123 din 2000.pdf)HCL nr. 38 din 27. 02. 2020 - aprobarea modificării titularului și prelungirii contractului de închiriere nr. 2123 din 2000.pdf
Download this file (HCL nr. 37 din 27. 02. 2020 - aprobarea cererii de finanțare și implementarea proiectului Niciodată singur — Sprijin pentru bunicii comunități.pdf)HCL nr. 37 din 27. 02. 2020 - aprobarea cererii de finanțare și implementarea proiectului Niciodată singur — Sprijin pentru bunicii comunități.pdf
Download this file (HCL nr. 36 din 19. 02. 2020 - modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare.pdf)HCL nr. 36 din 19. 02. 2020 - modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare.pdf
Download this file (HCL nr. 35 din 19. 02. 2020 - aprobarea organigramei și statului de functii ale Spitalului Municipal Caritas.pdf)HCL nr. 35 din 19. 02. 2020 - aprobarea organigramei și statului de functii ale Spitalului Municipal Caritas.pdf
Download this file (HCL nr. 34 din 19. 02. 2020 - acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Roșiorii de Vede in AGA la ADI Teleormanul (comuna Branceni).pdf)HCL nr. 34 din 19. 02. 2020 - acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Roșiorii de Vede in AGA la ADI Teleormanul (comuna Branceni).pdf
Download this file (HCL nr. 33 din 19. 02. 2020 - stabilirea chiriilor pentru anul 2020 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL.pdf)HCL nr. 33 din 19. 02. 2020 - stabilirea chiriilor pentru anul 2020 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL.pdf
Download this file (HCL nr. 32 din 19. 02. 2020 - acordarea unui ajutor de urgenta.pdf)HCL nr. 32 din 19. 02. 2020 - acordarea unui ajutor de urgenta.pdf
Download this file (HCL nr. 31 din 19. 02. 2020 - incetarea actului de transmitere in administrare nr. 14808 din 08. 11. 2000 a imobilului situat in str. Stegarului nr. 2, in care a functionat Scoala nr. 5.pdf)HCL nr. 31 din 19. 02. 2020 - incetarea actului de transmitere in administrare nr. 14808 din 08. 11. 2000 a imobilului situat in str. Stegarului nr. 2, in care a functionat Scoala nr. 5.pdf
Download this file (HCL nr. 30 din 19. 02. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 23961 din 10. 12. 2002.pdf)HCL nr. 30 din 19. 02. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 23961 din 10. 12. 2002.pdf
Download this file (HCL nr. 29 din 19. 02. 2020 - modificarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru aactivitati specifice serviciului de salubritate a municipiului Rosiorii de Vede.pdf)HCL nr. 29 din 19. 02. 2020 - modificarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru aactivitati specifice serviciului de salubritate a municipiului Rosiorii de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 28 din 19. 02. 2020 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede.pdf)HCL nr. 28 din 19. 02. 2020 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 27 din 19. 02. 2020 - aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a bugetului imprumuturilor.pdf)HCL nr. 27 din 19. 02. 2020 - aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a bugetului imprumuturilor.pdf
Download this file (HCL nr. 26 din 30. 01. 2020 - aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Rosiorii de Vede.pdf)HCL nr. 26 din 30. 01. 2020 - aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Rosiorii de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 25 din 30. 01. 2020 - modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobat[ inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare.pdf)HCL nr. 25 din 30. 01. 2020 - modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobat[ inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare.pdf
Download this file (HCL nr. 24 din 30. 01. 2020 - inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Liceului Tehnologic Anghel Saligny.pdf)HCL nr. 24 din 30. 01. 2020 - inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Liceului Tehnologic Anghel Saligny.pdf
Download this file (HCL nr. 23 din 30. 01. 2020 - modificarea HCL nr. 175 din 19. 12. 2019 referitoare la retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in folosinta gratuita .pdf)HCL nr. 23 din 30. 01. 2020 - modificarea HCL nr. 175 din 19. 12. 2019 referitoare la retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in folosinta gratuita .pdf
Download this file (HCL nr. 22 din 30. 01. 2020 - revocarea HCL nr. 117 din 25. 07. 2019 pentru concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat situat pe str. Sf. Teodor f.n..pdf)HCL nr. 22 din 30. 01. 2020 - revocarea HCL nr. 117 din 25. 07. 2019 pentru concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat situat pe str. Sf. Teodor f.n..pdf
Download this file (HCL nr. 21 din 30. 01. 2020 - aprobarea Regulamentului pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor farar stapan.pdf)HCL nr. 21 din 30. 01. 2020 - aprobarea Regulamentului pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor farar stapan.pdf
Download this file (HCL nr. 20 din 30. 01. 2020 - programul minimal al proiectelor, actiunilor si manifestarilor culturale, educative si sportive ale D.C.E.C.S pentru anul 2020.pdf)HCL nr. 20 din 30. 01. 2020 - programul minimal al proiectelor, actiunilor si manifestarilor culturale, educative si sportive ale D.C.E.C.S pentru anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 19 din 30. 01. 2020 - modalitatea de acordare a benficiilor de asistenta sociala persoanelor varstnice din Rosiorii de Vede in anul 2020.pdf)HCL nr. 19 din 30. 01. 2020 - modalitatea de acordare a benficiilor de asistenta sociala persoanelor varstnice din Rosiorii de Vede in anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 18 din 30. 01. 2020 - aprobarea listei definitive cu ordinea de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL.pdf)HCL nr. 18 din 30. 01. 2020 - aprobarea listei definitive cu ordinea de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL.pdf
Download this file (HCL nr. 17 din 30. 01. 2020-stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Caminul de batrani Sf. Teodor Cod 870-CR-V-I si a costului mediu lunar de intretinere -2020.pdf)HCL nr. 17 din 30. 01. 2020-stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Caminul de batrani Sf. Teodor Cod 870-CR-V-I si a costului mediu lunar de intretinere -2020.pdf
Download this file (HCL nr. 16 din 30. 01. 2020 - aprobarea Planului anual de actiuni - lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce trebuie prestate de catre beneficiarii de ajutor social - 2020.pdf)HCL nr. 16 din 30. 01. 2020 - aprobarea Planului anual de actiuni - lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce trebuie prestate de catre beneficiarii de ajutor social - 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 15 din 30. 01. 2020 - aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului-min.pdf)HCL nr. 15 din 30. 01. 2020 - aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului-min.pdf
Download this file (HCL nr. 14 din 30. 01. 2020 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii.pdf)HCL nr. 14 din 30. 01. 2020 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii.pdf
Download this file (HCL nr. 13 din 30. 01. 2020 - modificarea HCL nr. 101 din 20. 06. 2019 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Caritas.pdf)HCL nr. 13 din 30. 01. 2020 - modificarea HCL nr. 101 din 20. 06. 2019 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Caritas.pdf
Download this file (HCL nr. 12 din 30. 01. 2020 - aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019.pdf)HCL nr. 12 din 30. 01. 2020 - aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019.pdf
Download this file (HCL nr. 11 din 30. 01. 2020 - aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activ -tri. IV al anului 2019-min.pdf)HCL nr. 11 din 30. 01. 2020 - aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activ -tri. IV al anului 2019-min.pdf
Download this file (HCL nr. 10 din 30. 01. 2020 - schimbare destinatie locuinta din fondul locativ in locuinta sociala.pdf)HCL nr. 10 din 30. 01. 2020 - schimbare destinatie locuinta din fondul locativ in locuinta sociala.pdf
Download this file (HCL nr. 9 din 30. 01. 2020-aprobarea modificarii titularului contractului de cesiune nr. 24028 din 2001.pdf)HCL nr. 9 din 30. 01. 2020-aprobarea modificarii titularului contractului de cesiune nr. 24028 din 2001.pdf
Download this file (HCL nr. 8 din 30. 01. 2020 - utilizarea de teren apartinand domeniului public in vederea realizarii lucrarii R2 - Inlocuire LES 20 KV PTCZ 1248 R - PTCZ 1703.pdf)HCL nr. 8 din 30. 01. 2020 - utilizarea de teren apartinand domeniului public in vederea realizarii lucrarii R2 - Inlocuire LES 20 KV PTCZ 1248 R - PTCZ 1703.pdf
Download this file (HCL nr. 7 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2127 din 01. 01. 2001.pdf)HCL nr. 7 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2127 din 01. 01. 2001.pdf
Download this file (HCL nr. 6 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 1215 din 10. 07. 2001.pdf)HCL nr. 6 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 1215 din 10. 07. 2001.pdf
Download this file (HCL nr. 5 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2302 din 01. 01. 2001.pdf)HCL nr. 5 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2302 din 01. 01. 2001.pdf
Download this file (HCL nr. 4 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2081 din 01. 01. 2001.pdf)HCL nr. 4 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2081 din 01. 01. 2001.pdf
Download this file (HCL nr. 3 din 30. 01. 2020 -modificarea HCL nr. 124 din 28. 08. 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentruinvestitia Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor Mun. .pdf)HCL nr. 3 din 30. 01. 2020 -modificarea HCL nr. 124 din 28. 08. 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentruinvestitia Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor Mun. .pdf
Download this file (HCL nr. 2 din 30. 01. 2020 - validarea manadatului de consilier local al domnului Toma Teodor Alexandru si completarea unei comisii de specialitate a consiliului local.pdf)HCL nr. 2 din 30. 01. 2020 - validarea manadatului de consilier local al domnului Toma Teodor Alexandru si completarea unei comisii de specialitate a consiliului local.pdf
Download this file (HCL nr. 1 din 30. 01. 2020 - constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Berechet Constantin si declararea locului vacant.pdf)HCL nr. 1 din 30. 01. 2020 - constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Berechet Constantin si declararea locului vacant.pdf

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede